KartaEwidencji.pl – Ewidencja odpadów

Ewidencja odpadów – Program zgodny z najnowszymi przepisami prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie techniczne.

Program Ewidencja odpadów

Ewidencja odpadów to program komputerowy,który znacząco ułatwia bieżące prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. Umożliwia gromadzenie wszystkich danych niezbędnych do prowadzenia ewidencji oraz sprawozdawczości odpadowej. Na podstawie wprowadzonych informacji możesz wygenerować kilkadziesiąt zestawień i statystyk, w tym oficjalne dokumenty ewidencyjne oraz roczne zestawienia danych dla Marszałka Województwa. Zapewniamy naszym klientom nie tylko elastyczne i łatwe w obsłudze oprogramowanie ale także profesjonalne wsparcie techniczne oraz merytoryczne.

<<<SPRAWDŹ CENY>>>

Program ewidencja odpadów - ekran główny aplikacji

Nasz program Ewidencja odpadów to profesjonalne narzędzie umożliwiające rejestrację około 1000 różnych zdarzeń przewidzianych przez prawo  w procesie gospodarowania odpadami. Zdajemy sobie jednak sprawę z faktu, że każde przedsiębiorstwo ma inne wymagania i potrzeby. Dlatego możesz dostosować nasz program do swoich potrzeb. Jest to elastyczne oprogramowanie, które pozwala w łatwy sposób prowadzić ewidencję odpadów niezależnie od tego jak bardzo skomplikowany lub prosty jest proces gospodarowania odpadami w twoim przedsiębiorstwie.

Gwarantujemy:

-Pomoc w pierwszych krokach z programem!
okZapewniamy profesjonalne wsparcie techniczne oraz merytoryczne!
okDostajesz najnowszą wersję programu na 2019 rok oraz abonament do stycznia 2020!
okProgram generuje automatycznie sprawozdanie o odpadach dla Marszałka za 2018 rok!
okProgram zgodny z nowelizacją ustawy o Odpadach obowiązującą od 1 września 2018!

Nasz program od 1999 roku pomaga przedsiębiorcom w prowadzeniu ewidencji odpadów! Program jest aktualizowany 2 razy w roku nasi eksperci na bieżąco monitorują zmiany prawa oraz prace ministerstwa środowiska. Dzięki aktualizacją nie tylko masz pewność, że pracujesz zgodnie z najnowszymi przepisami prawa. W ramach aktualizacji chętnie wdrażamy także państwa życzenia związane z funkcjonowaniem programu.

Pomogliśmy naszym klientom rozwiązać nie jeden problem. Wspieraliśmy ich w 2012 roku gdy wprowadzono nową ustawę o odpadach oraz w 2015 roku gdy wprowadzono nowe wzory dokumentów ewidencyjnych. Teraz monitorujemy prace ministerstwa nad nowymi wzorami rocznych sprawozdań. Już teraz znajdziesz w naszym programie niektóre z nowych zestawień choć nie są one jeszcze obowiązującym prawem.

<<<SPRAWDŹ CENY>>>

Ewidencja odpadów w naszym programie prowadzona jest zawsze według logiki narzuconej przez Ustawę o odpadach. Każdy odpad musi mieć określone pochodzenie i zagospodarowanie. Najpierw wybierasz kod odpadu następnie jego pochodzenie. W zależności od rodzaju operacji widzisz tylko pola, które należy wypełnić dla tego typu zdarzenia. Następnie określasz sposób jego zagospodarowania. Na podstawie tych danych automatycznie generowane są takie dokumenty jak: Karta ewidencji odpadów, Karta przekazania odpadów czy roczne sprawozdanie o odpadach dla Marszałka Województwa.

Program ewidencja odpadów edycja odpadu oraz wprowadzanie danych do aplikacji

 <<<POBIERZ PROGRAM EWIDENCJA ODPADÓW>>>

RODZAJE OBSŁUGIWANYCH OPERACJI ODPADOWYCH

Pochodzenie odpadów

Zagospodarowanie odpadów

 • Przyjęcie odpadów (od innego posiadacza odpadów)
 • Wytworzenie odpadów
 • Odpady z magazynu (własnego)
 • Przyjęcie odpadów metali
 • Przyjęcie odpadów do odzysku
 • Przyjęcie odpadów do recyklingu
 • Odbieranie odpadów komunalnych
 • Przyjęcie odpadów do punktu zbierania
 • Przekazanie odpadów
 • Unieszkodliwienie odpadów
 • Odzysk odpadów
 • Recykling odpadów
 • Magazynowanie odpadów
 • Przetwarzanie we własnym zakresie
 • Ewidencja suchej masy odpadów
 • Ewidencja mokrej masy odpadów

DOKUMENTY GENEROWANE W PROGRAMIE EWIDENCJA ODPADÓW

Oficjalne dokumenty odpadowe (ewidencja odpadów)

Statystyki o odpadach

Dokumenty ewidencja odpadów:
Roczne zestawienia danych dla Marszałka Województwa (Roczne sprawozdanie o odpadach):
 • Dane o posiadaczu odpadów
 • Rodzaje i ilości wytworzonych odpadów
 • Rodzaje i ilości odebranych odpadów komunalnych
 • Rodzaje i ilości zebranych odpadów
 • Rodzaje i ilości odpadów poddanych odzyskowi
 • Rodzaje i ilości unieszkodliwionych odpadów
 • Instalacje i urządzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
 • Składowiska odpadów
 • Odpady unieszkodliwione
 • Odpady odzyskane
 • Odpady przekazane
 • Bilans odpadów magazynowych
 • Stan magazynu
 • Odpady przyjęte do odzysku
 • Odpady przyjęte do recyklingu
 • Odpady przyjęte do punktu zbierania
 • Statystyka wytworzonych odpadów w instalacji
 • Statystyka wytworzonych odpadów poza instalacją
 • Informacja o masie i rodzajach odpadów magazynowanych
 • Opłaty za składowanie odpadów
 • Raport wykorzystania limitów
 • Odpady poddane recyklingowi
 • Odpady poddane innym niż recykling procesom odzysku
 • Odpady poddane przygotowaniu do ponownego użycia

KATALOGI W PROGRAMIE EWIDENCJA ODPADÓW

Wynikające z przepisów prawa

Definiowane przez użytkownika

 • Metody unieszkodliwania/odzysku
 • Stawki za składowanie odpadów
 • Cele magazynowania odpadów
 • Katalog odpadów
 • Transgraniczne kody odpadów
 • Rodzaje instalacji do unieszkodliwiania
 • Posiadacze odpadów
 • Instalacje wytwarzające odpady
 • Składowiska odpadów
 • Instalacje do unieszkodliwiania/odzysku
 • Obszary działalności
 • Odpady ex
 • Moje odpady

Program ewidencja odpadów - Karta ewidencji odpadów wygenerowana automatycznie w aplikacji

<<<SPRAWDŹ CENY>>>