KartaEwidencji.pl – Ewidencja odpadów

Ewidencja odpadów – Program zgodny z najnowszymi przepisami prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie techniczne.

Wzór karty ewidencji odpadów

Karta ewidencji odpadu jest dokumentem, który każdy posiadacz odpadu powinien wystawić raz w miesiącu. Niezwłocznie po jego zakończeniu. Podstawową zasadą jest jedna karta ewidencji odpadu dla jednego rodzaju odpadu, określonego w katalogu odpadów. Wzór karty ewidencji odpadów został określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Zobacz jak wypełnić krok po kroku aktualny wzór karty ewidencji odpadów

Wzór karty ewidencji odpadów

Pamiętaj informacje ze wszystkich dwunastu kart ewidencji odpadów wystawionych w ciągu roku musisz zebrać z rocznym sprawozdaniu odpadowym dla Marszałka województwa. Roczne zestawienie danych o odpadach należy złożyć do 15 marca bieżącego roku za rok poprzedni.

Pobierz aktualny wzór karty ewidencji odpadów:

Stan prawny październik 2018