KartaEwidencji.pl – Ewidencja odpadów

Ewidencja odpadów – Program zgodny z najnowszymi przepisami prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie techniczne.

Karta ewidencji odpadów 2015-2018

19 października 2018 (aktualizacja) 

Od 1 stycznia 2015 obowiązuje nas nowy wzór Karty ewidencji odpadów (KEO). Ten sam wzór Karty ewidencji odpadów obowiązuje także w 2018 roku. Przeanalizujmy dokładnie, co uległo zmianie. Zmiany będziemy omawiać sekcja po sekcji. Na grafikach na czerwono oznaczone są zmiany w Karcie ewidencji odpadu w 2015 roku.

Zobacz krok po kroku, jak wypełnić kartę ewidencji odpadów?

W porównaniu z poprzednią wersją karty ewidencji odpadów większość zmian w formularzu wynika z oddzielenia nazwy komórki od komórki z wartością.

Karta ewidencji odpadu 1

Część zawierająca informacje
Zmiany w części informacyjnej dotyczą głównie oddzielenia komórki z nazwą od komórki z wartością. Ponadto dodano wiersze: Nr rejestrowy, NIP i REGON, oraz zmieniono faks na e-mail. Rubryka numer rejestrowy w karcie ewidencji odpadu oznacza numer rejestrowy BDO. Pamiętaj, że od lipca 2018 roku każdy posiadacz odpadów powinien w karcie ewidencji odpadów wpisać numer BDO. Pozostałe dane nie uległy zmianie.

Karta ewidencji odpadów 2014

Karta ewidencji odpadu 4

Karta ewidencji odpadów 2015
Karta ewidencji odpadu 2

Część karty ewidencji odpadów zawierająca dane o odpadach
Nastąpiła istotna zmiana, jeśli chodzi o dokładność i zaokrąglanie danych.
Od stycznia 2015 dane w karcie ewidencji odpadów podajemy zawsze z dokładnością do 3 miejsc po przecinku. W przypadku gdy masa odpadów jest mniejsza niż 0,001 Mg, należy podać masę w zaokrągleniu do 0,001 Mg. Czyli jeżeli będzie to np. 0,0004, to program musi wstawiać 0,001. Zaokrąglanie wartości większych niż 0,001 wprowadza się standardowo.

Karta ewidencji odpadu 3

C – Bez zmian
D – Bez zmian dla wstawianych wartości zmieniono tylko opisy komórek (w karcie na czerwono)
E – Bez zmian dla wstawianych wartości zmieniono tylko opisy komórek (w karcie na czerwono)
F – Bez zmian dla wstawianych wartości zmieniono tylko opisy komórek (w karcie na czerwono)
G i H – Zmieniono opisy komórek (w karcie na czerwono) i połączono komórki. Wcześniej dla G i dla H były osobne komórki; teraz w jedną komórkę wstawiamy albo G, albo H. Nie zachodzi sytuacja, gdy wstawiane byłyby warianty G i H jednocześnie.
L – Nowa kolumna „Sposób gospodarowania”

  • wstawiamy „Rec
  • wstawiamy„Wtn
  • wstawiamy„Ppu

Zobacz jak wypełnić najnowszy wzór karty ewidencji odpadów?

Andrzej Szewski