KartaEwidencji.pl – BDO | Ewidencja odpadów 2022/2023

Ewidencja odpadów – Poradnik BDO | Szkolenia BDO | Program | Najnowsze przepisy prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie merytoryczne.

Odpady budowlane – Ewidencja BDO

18 września 2022 (aktualizacja)

Od 1 stycznia 2023 roku zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące zbierania i odbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W praktyce oznaczają one obowiązek segregacji odpadów budowlanych przez ich wytwórcę na budowach od 2023 roku. Firmy odbierające odpady budowlane od 1 stycznia 2023 roku nie będą mogły odbierać zmieszanych odpadów budowlanych (17 09 04). Więcej przeczytasz w nowym rozdziale „Odpady budowlane od 2023 roku” w naszym poradniku BDO.

Odpady budowlane 2023

Firmy odbierające odpady budowlane od stycznia 2023 roku nie będą mogły odbierać zmieszanych odpadów budowlanych. Chodzi tu między innymi o niezwykle często spotykany na budowach kod odpadów „17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu”.
Przepis art. 101a ustawy o odpadach wprowadzający ten zakaz zostały uchwalony już w listopadzie 2021 roku, zacznie jednak obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2023 roku. Niezależnie od faktu, że przedsiębiorcy mieli rok na dostosowanie się do tych przepisów, wydaje się, że przełom roku 2022 i 2023 będzie okresem, w którym można spodziewać się zarówno podwyżek cen, jak i trudności z odbiorem odpadów budowlanych od wytwórców. Firmy budowlane powinny się przygotować na te problemy.

Obowiązek segregacji odpadów budowlanych od 2023

Od 1 stycznia 2023 roku odpady budowlane i rozbiórkowe zbiera się oraz odbiera selektywnie, z podziałem na co najmniej sześć frakcji: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne (beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie). Nowy obowiązek segregacji odpadów budowlanych wynika pośrednio z art. 101a ustawy o odpadach.

Odpady budowlane 2023 obowiązek segregacji

Odpady budowlane 2023 obowiązek segregacji na sześć frakcji.

W praktyce oznacza to, że wytwórca odpadów budowlanych powinien dokonać wstępnej segregacji tych odpadów na powyższe sześć frakcji. Jeżeli tego nie zrobi, odpady nie będą mogły być odebrane z palcu budowy, a gdy zostaną odebrane nieselektywnie, może zostać nałożona kara administracyjna. Artykuł 101a ustawy o odpadach nakazuje selektywne zbieranie odpadów budowlanych także wytwórcy odpadów. Artykuł 101a ustawy o odpadach zakłada co prawda zwolnienia z obowiązku selektywnego zbierania i odbierania odpadów budowlanych w trzech przypadkach, ale zwolnienie to jest w dużej mierze pozorne, ponieważ wiąże się z obowiązkiem rozsortowania odpadów budowlanych przez odbiorcę.

Obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów budowlanych o rozbiórkowych nie dotyczy:

  • odpadów budowlanych pochodzących z gospodarstw domowych
  • odpadów budowlanych przyjmowanych do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
  • odpadów budowlanych i rozbiórkowych, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów określonych w rozporządzeniu ministra klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (patrz zwolnienie przedmiotowe z obowiązku ewidencji odpadów).

W powyższych przypadkach odpady budowlane i rozbiórkowe, które nie zostały zebrane i odebrane w sposób selektywny, podlegają sortowaniu na sześć frakcji przez odbierającego odpady.

OD 1 STYCZNIA 2023 r. REWOLUCJA W ODPADACH BUDOWLANYCH

Odpady budowlane zasady ewidencji odpadów

Odpady budowlane stanowią szczególną kategorię odpadów. Ustawodawca przewidział odrębne zasady zarówno gospodarowania odpadami budowlanymi, jak i ewidencjonowania w systemie BDO odpadów budowlanych.

Najważniejsze regulacje dotyczące odpadów budowlanych:

  • Przepisów ustawy o odpadach nie stosujemy do materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych i zastosowanych do celów budowlanych na tym terenie
  • Zakaz uznawania odpadów budowlanych za odpady komunalne.
  • Zwolnienie z obowiązku ewidencji odpadów tylko dla osób fizycznych samodzielnie prowadzących roboty budowlane.
  • Odrębne zasady uznawania podmiotu za wytwórcę/posiadacza odpadów powstałych w wyniku świadczenia usług budowlanych art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach.
  • Odrębne zasady prowadzenia ewidencji odpadów w przypadku odpadów budowlanych wytworzonych w ramach świadczenia usług budowlanych poza siedzibą firmy.
  • Zwolnienie z obowiązku ewidencji odpadów wytwórców określonych małych ilości odpadów budowlanych.
  • Obowiązek segregacji odpadów budowlanych od 1 stycznia 2023 roku oraz nakaz selektywnego zbierania i odbierania odpadów budowlanych.

OD 1 STYCZNIA 2023 r. REWOLUCJA W ODPADACH BUDOWLANYCH