KartaEwidencji.pl – Ewidencja odpadów

Ewidencja odpadów – Program zgodny z najnowszymi przepisami prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie techniczne.

Formularze rejestracyjne BDO

4 grudnia 2019 (aktualizacja)

Na podstawie artykułu 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 i z 2017 r. poz. 2422) odpowiedni marszałkowie województw prowadzą rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami(BDO).
Wpisu do rejestru BDO na wniosek(wzory formularzy BDO na końcu strony) podmiotu ewidencjonującego wytwarzane odpady, wprowadzającego produkty w opakowaniach lub np. sklepów oferujących torby na zakupy z tworzywa sztucznego dokonuje Marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

Z urzędu Marszałek województwa dokonuje wpisu w przypadku podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 i 2056).

Pamiętaj przeważnie poza rejestracją w BDO masz też obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów!

Numer BDO muszą posiadać nie tylko zakłady produkcyjne czy firmy odpadowe, ale także np. gabinety stomatologiczne, apteki, gabinety lekarskie, weterynarze, warsztaty samochodowe, firmy budowlane, jednostki badawcze, tartaki, zakłady fryzjerskie i inne nawet małe zakłady rzemieślnicze. Obowiązek rejestracji w BDO mają także sklepy(istnieją wyjątki) oraz w niektórych sytuacjach nawet zwykłe firmy, których działalność sprowadza się do zwykłej przy biurowej np. biura rachunkowe, pośrednicy ubezpieczeń czy firmy handlowe. W szczególny sposób zobowiązane do rejestracji są firmy wprowadzające produkty w opakowaniach. Więcej dowiesz się z poradnika Ewidencja odpadów 2020 – BDO rewolucja w ewidencji odpadów i sprawozdawczości.

Poradnik ma na celu przybliżenie nowych obowiązków związanych z rejestrem BDO oraz ewidencją odpadów, z którymi od 1 stycznia 2020 roku zmierzą się polscy przedsiębiorcy. Dowiesz się z niego, jakie obowiązki spoczywają na twojej firmie i jakie kroki należy w związku z tym podjąć. Odpowiemy na pytanie, czy powinieneś zarejestrować się w rejestrze BDO i czy masz obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w systemie BDO. Z publikacji dowiesz się, kto ma obowiązek umieszczania numer rejestrowego BDO na fakturach. Dowiesz się też czy warto złożyć wniosek rejestracyjny w formie elektronicznej.

W dniu 1 września 2019 roku weszły w życie nowe przepisy zobowiązujące przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, oferujących swoim klientom torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową,  rejestracji w BDO.

Sklepy muszą złożyć wniosek o rejestrację w BDO do dnia 31 grudnia 2019 r., mogą jednak prowadzić działalność bez wpisu do dnia jego uzyskania. W przypadku sklepów konieczna będzie po 1 stycznia 2020 roku niezwłoczna aktualizacja wpisu on-line.

Wpisu do rejestru BDO z urzędu dla podmiotów zobowiązanych do ewidencji odpadów które uzyskały: pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, dokonuje Marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności. Więcej o BDO….

Jak i kiedy zarejestrować się ON-LINE w rejestrze BDO?

Podstawą do uzyskania wpisu do rejestru BDO jest złożenie przez podmiot ewidencjonujący odpady wniosku w formie papierowej(papierowe wnioski tylko do końca roku), którego nowy wzór został określony w załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami(Dz.U. 2018 poz. 2528). Od 1 stycznia 2020 roku  wniosek o wpis do rejestru BDO złożysz tylko on-line!

Pytania odnośnie rejestracji w BDO należy zadawać właściwemu urzędowi marszałkowskiemu (Dane kontaktowe)

Pobierz pliki WORD do rejestracji w BDO:

FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY BDO (nowa wersja 2019)

FORMULARZ O WYKREŚLENIU Z REJESTRU BDO (nowa wersja 2019)

PODGLĄD NOWYCH FORMULARZY BDO 2019


Wykaz danych kontaktowych w sprawie rejestracji w BDO dla poszczególnych województwa:

Więcej o rejestrze BDO dowiesz się także z naszego poradnika