KartaEwidencji.pl – Ewidencja odpadów 2020

Ewidencja odpadów – Program zgodny z najnowszymi przepisami prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie techniczne.

Wzór karty ewidencji odpadów 2020

23 września 2020 (aktualizacja)

Od stycznia 2020 obowiązuje nowy wzór karty ewidencji odpadów(KEO). Precyzując w 2020 obowiązują dwa wzory karty ewidencji. Kartę ewidencji odpadów możemy wystawić w systemie BDO lub w formie papierowej (okres przejściowy lub awaria BDO). Wzór karty ewidencji różni się w zależności od sposobu jej wystawienia. Wzór papierowej karty ewidencji odpadów (KEO) stosowany od stycznia 2020 roku został określony w załączniku 5c do ustawy o odpadach, który został dodany ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Nowa papierowa Karta ewidencji odpadów znacznie bardziej przypomina KEO z 2019 roku niż kartę ewidencji prowadzoną za pośrednictwem systemu BDO. Informacje zawarte w papierowej karcie ewidencji odpadów muszą zostać wprowadzone później do systemu BDO. Podstawowe różnice w stosunku do starej KEO to obowiązek podania dla każdej operacji odpadowej dokładnej daty wprowadzenia do karty ewidencji oraz podawanie masy odpadów w Mg z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku.

Nowe przepisy pozwalające na papierową ewidencję odpadów do 31 grudnia 2020 roku!

(nowe zasady i nowe wzory dokumentów)

 

Ewidencja odpadów w BDO

Od stycznia 2020 roku karta ewidencji odpadów (KEO) wystawiana może być za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Niezależnie czy posiadacz odpadów będzie wystawiał KEO w udostępnionym przez Ministerstwo Klimatu module ewidencyjnym systemu BDO, czy za pośrednictwem komercyjnego programu zintegrowanego z BDO za pomocą API, zakres obowiązków jest taki sam, a samo KEO zapisywane jest w BDO, czyli na serwerach państwowych. Finalny dokument KEO, jak i jego wydruk (PDF), generowany jest zawsze w systemie BDO. Wgląd w KEO mają określone w ustawie instytucje państwowe, takie jak GIOŚ, WIOŚ, Inspekcja Transportu Drogowego czy policja.

Jeżeli podmiot jest zobowiązany do prowadzenia pełnej ewidencji odpadów z wykorzystaniem karty ewidencji odpadów, powinien na bieżąco dokonywać w niej wpisów. Z jednej strony wpisów o wytworzonych, przyjętych lub wydobytych ze składowiska odpadach, a z drugiej – o odpadach przetworzonych lub przekazanych. Karta ewidencji odpadów służy do rejestrowania wszystkich operacji odpadowych mających wpływ na rodzaj oraz ilość odpadów posiadanych przez dany podmiot w danym miejscu prowadzenia działalności.

OD 1 STYCZNIA 2020 r. NOWE OBOWIĄZKI W BDO!

Karta Ewidencji na bieżąco tylko w BDO!

Wzór karty ewidencji odpadów w poprzednich latach

Od 1 maja 2019 roku obowiązuje nowy wzór karty ewidencji odpadów! Karta ewidencji odpadu jest dokumentem, który każdy posiadacz odpadu powinien wystawić raz w miesiącu. Niezwłocznie po jego zakończeniu. Podstawową zasadą jest jedna karta ewidencji odpadu dla jednego rodzaju odpadu, określonego w katalogu odpadów. Wzór karty ewidencji odpadów został określony w nowym Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Zobacz jak wypełnić krok po kroku aktualny wzór karty ewidencji odpadów

Pamiętaj informacje ze wszystkich dwunastu kart ewidencji odpadów wystawionych w ciągu roku musisz zebrać z rocznym sprawozdaniu odpadowym dla Marszałka województwa. Roczne zestawienie danych o odpadach należy złożyć do 15 marca bieżącego roku za rok poprzedni.

OD 1 STYCZNIA 2020 r. NOWE OBOWIĄZKI W BDO!

Karta Ewidencji na bieżąco tylko w BDO!

Pobierz aktualny wzór karty ewidencji odpadów obowiązujący od maja 2019:

Stan prawny maj 2019