KartaEwidencji.pl – BDO | Ewidencja odpadów 2024

Ewidencja odpadów – Poradnik BDO | Szkolenia BDO | Najnowsze przepisy prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie merytoryczne.

Wykaz Urzędów Marszałkowskich oraz kont Bankowych | Opłata roczna BDO| Opłata skarbowa pełnomocnictwo BDO

 (data ostatniej weryfikacji 26.02.2023)

Do złożenia sprawozdania właściwy jest urząd marszałkowski ze względu na miejsce wytworzenia odpadów. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo BDO wynosi 17 zł. Opłata skarbowa za wykreślenie z BDO wynosi 10 zł.