KartaEwidencji.pl – BDO | Ewidencja odpadów 2022/2023

Ewidencja odpadów – Poradnik BDO | Szkolenia BDO | Program | Najnowsze przepisy prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie merytoryczne.

Ewidencja odpadów blog

Poniżej najnowsze wpisy na blogu o ewidencji odpadów oraz rocznych zestawieniach danych o odpadach.

Odpady budowlane – Ewidencja BDO

22 listopada 2022 (aktualizacja) Od 1 stycznia 2023 roku zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące zbierania i odbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W praktyce oznaczają one obowiązek segregacji odpadów budowlanych przez ich wytwórcę na budowach od 2023 roku. Firmy odbierające odpady budowlane od 1 stycznia 2023 roku nie będą mogły w praktyce odbierać zmieszanych odpadów budowlanych (17 09 04). Więcej przeczytasz w rozdziale „Odpady budowlane od 2023 roku” w naszym poradniku BDO. Odpady budowlane 2023 Firmy odbierające odpady budowlane od stycznia 2023 roku nie będą mogły odbierać zmieszanych odpadów budowlanych. Chodzi tu między innymi o niezwykle często spotykany na budowach kod odpadów „17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu”. Przepis art. 101a ustawy o odpadach wprowadzający ten zakaz zostały uchwalony już w listopadzie 2021 roku, zacznie jednak obowiązywać ...
Czytaj cały artykuł

BDO – Produkty jednorazowe oraz opakowania z tworzywa sztucznego. Opłaty w handlu i gastronomi

2 sierpnia 2021 (aktualizacja) BDO – Opłaty za opakowania jednorazowe z tworzywa sztucznego w gastronomii oraz punktach handlowych Od jesieni 2021 roku (dokładny termin nie jest jeszcze znany) obowiązek rejestracji w BDO oraz nowe opłaty dla przedsiębiorców w celu zmniejszenia stosowania produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego. Wprowadzona zostanie opłata za wprowadzanie do obrotu i udostępnianie nabywcom produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, które powinny być organiczne. Opłaty za udostępnianie produktów pobierane będą w punktach handlowych oraz punktach gastronomicznych. Mechanizm ten jest analogiczny do funkcjonującej 3 lat opłaty recyklingowej za torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Zgodnie z opublikowanymi 7 czerwca 2021 wytycznymi komisji europejskiej nowe przepisy obejmą także tworzywa biodegradowalne (z wyjątkiem naturalnych niemodyfikowanych) oraz produkty lub opakowania jednorazowe wykonane np. z papieru ale pokryte folią. Niektóre produkty jednorazowego ...
Czytaj cały artykuł

Wzory dokumentów ewidencyjnych stosowanych na potrzeby papierowej ewidencji odpadów od stycznia 2020 roku

Zamieszczone wzory dokumentów mogą być stosowane na potrzeby papierowej ewidencji odpadów zarówno w okresie przejściowym do dnia 30 czerwca 2020 roku jak i po tym dniu w przypadku ogłoszenia przez administratora BDO. Informacje zwarte w dokumentach sporządzonych w formie papierowej wprowadza się niezwłocznie do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (system BDO). Wprowadzanie tych dokumentów należy zakończyć nie później niż w terminie do dnia 31 lipca 2020 r. w przypadku okresu przejściowego. Nie później niż w terminie 30 dni od dnia ustania awarii BDO, jeżeli dokument był wystawiony po 30 kwietnia 2020 roku. O wprowadzeniu KPO do systemu BDO warto poinformować także transportującego oraz odbierającego odpady, by mogli oni zatwierdzić KPO w systemie BDO i dodać kartę do swojej karty ewidencji odpadów. Jak wypełnić prawidłowo nowe ...
Czytaj cały artykuł

Ewidencja odpadów 2022 – Poradnik przedsiębiorcy

Dostępne jest nowe wydanie naszej publikacji na 2022 rok! Ewidencja odpadów 2022 - BDO rewolucja w ewidencji odpadów i sprawozdawczości Poradnik tłumaczy nowe obowiązki związane z rejestrem BDO, ewidencją odpadów oraz sprawozdawczością odpadową, które obowiązują od stycznia 2022 roku. W przystępny sposób, dowiesz się, jakie obowiązki prawne ciążą teraz na twojej firmie lub instytucji. Autorzy pokazują jak w praktyce prawidłowo korzystać z nowego systemu BDO w zakresie niezbędnym dla twojej, konkretnej działalności. Z poradnika dowiesz się, jak skutecznie złożyć w BDO sprawozdanie lub korektę sprawozdania. Tłumaczymy krok po kroku, jak w 2022 roku wygląda proces przekazania odpadów. Publikacja zawiera praktyczne porady oraz prostą instrukcję wystawiania dokumentów takich jak karta przekazania odpadów (KPO) czy karta ewidencji odpadów (KEO) bezpośrednio w systemie BDO. Dowiesz się, co zrobić z błędnie wystawionymi KPO w ...
Czytaj cały artykuł

Karta ewidencji odpadów

9 listopada 2022 (aktualizacja) Jak wypełniać karty ewidencji odpadów 2022? Zobacz krok po kroku, jak wypełnić kartę ewidencji odpadów 2022 bez błędów. Pamiętaj, od 2022 roku obowiązuje nowy wzór karty ewidencji odpadów w systemie BDO. W tym artykule podpowiadamy, na co uważać i jak ułatwić oraz zracjonalizować proces ewidencji odpadów. Pamiętaj, karta ewidencji odpadów jest jednym z podstawowych dokumentów odpadowych. Obok karty przekazania odpadów stanowi podstawę do przygotowania rocznego zestawienia o odpadach dla Marszałka Województwa oraz jest przedmiotem kontroli. Wpisów w karcie ewidencji odpadów dokonuje się na bieżąco za pośrednictwem systemu BDO. W okresie przejściowym, który zakończył się 1 stycznia 2021, kartę ewidencji odpadów można było wystawić także w formie papierowej. W styczniu 2022 roku karty ewidencji odpadów należało utworzyć w BDO na nowo. Ponadto karta ewidencji odpadów będzie zawierała ...
Czytaj cały artykuł

Wzór karty ewidencji odpadów 2022

27 listopada 2022 (aktualizacja) W 2022 r. nowy wzór karty ewidencji odpadów (KEO 2022). Zmianie ulega zakres informacji jakie przedsiębiorcy muszą na bieżąco podawać w karcie ewidencji odpadów w BDO. Sam wzór karty ewidencji odpadów jest tutaj drugorzędny, istotny jest katalog danych ewidencyjnych, które należy na bieżąco wpisywać w system BDO. Zakres tych informacji oraz sposób dokonywania wpisów w karcie ewidencji odpadów w BDO uległ zmianie w drugiej połowie 2021 roku. 1 stycznia 2022 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach. Oznacza to kolejną zmianę w karcie ewidencji odpadów oraz  dodatkowe nowe informacje w KEO. Kartę ewidencji odpadów musimy wystawić w systemie BDO lub w formie papierowej (okres przejściowy do 31.12.2020 lub awaria BDO w 2022). Wzór karty ewidencji różni się w zależności od sposobu jej wystawienia. Wzór papierowej ...
Czytaj cały artykuł

Wzór karty przekazania odpadu 2022/2023

21 listopada 2022 (aktualizacja) W 2022 roku karty przekazania odpadów (KPO) wystawia się tylko i wyłącznie w systemie BDO. Do transportu nie wystarczy karta przekazania odpadów, musimy wygenerować dodatkowy dokument potwierdzenie KPO. Wyjątkiem od tej zasady w 2022 roku jest tylko oficjalna awaria BDO gdy można wystawić kartę przekazania odpadów w formie papierowej z wykorzystaniem nowych wzorów dokumentów, stworzonych na potrzeby ewentualnej awarii systemu BDO. Taka oficjalna awaria nigdy nie została ogłoszona choć problemy z systemem BDO występowały nie raz. Przedsiębiorcy, którzy wystawiali papierowe KPO w latach poprzednich muszą w 2022 roku działać już w oparciu o system BDO. Oczywiście pozostaje pytanie co z papierowymi kartami przekazania odpadów z lat poprzednich. Czy wprowadzać stare karty przekazania odpadów do  BDO? Przecież dane z tych kart przekazania muszą znaleźć się w rocznym sprawozdaniu ...
Czytaj cały artykuł

Karta przekazania odpadów 2022/2023

14 listopada 2022 (aktualizacja) Od stycznia 2022 roku karty przekazania odpadów (KPO) wystawiamy częściej (mniej zwolnień). Jak wystawić nową kartę przekazania odpadów w BDO? Kto i kiedy musi wystawić kartę przekazania odpadów? W tym artykule odpowiadamy na wszystkie pytania przedsiębiorców o kartę przekazania odpadów. W 2022 roku karta przekazania odpadów (KPO) może być wystawiana tylko za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Proces przekazania odpadów na podstawie karty przekazania odpadów w systemie BDO nie zawsze jest prosty. Karta przekazania odpadów w systemie BDO pełni funkcję dokumentu obiegowego, który może mieć 7 różnych statusów. Każda ze stron uczestniczących w przekazaniu odpadów musi w odpowiednim momencie podjąć określone czynności, aby poprawnie zamknąć kartę przekazania odpadów. W 2023 roku więcej kart przekazania odpadów w ...
Czytaj cały artykuł

KATALOG ODPADÓW 2022/2023- Znajdź kod odpadu

21 listopada 2022 (aktualizacja) Wyszukiwarka kodów odpadów, oparta na aktualnym rozporządzeniu Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów, która umożliwia szybko ustalić właściwy kod odpadów oraz rodzaj odpadów na potrzeby ewidencji odpadów. Pamiętaj prawidłowa ewidencja odpadów zawsze zaczyna się od prawidłowej klasyfikacji odpadów. Wyboru kodu odpadu należy zawsze dokonać według poniższego schematu. Bardzo często znajdziemy w katalogu odpadów, kilka pozornie pasujących kodów odpadów. W pierwszej kolejności musimy wybrać grupą odpadów, następnie podgrupą odpadów. Na potrzeby ewidencji odpadów zawsze stosujemy 6 cyfrowy kod odpadu.  Szczegółowy opis procesu ustalania prawidłowego kodu odpadów z przykładami dla konkretnych rodzajów działalności, znajdziesz w naszym poradniku "Ewidencja odpadów 2022 - Poradnik BDO".   Od 1 stycznia 2022 roku prawidłowe ustalenie kodu odpadów staje się jeszcze ważniejsze ponieważ trudniej będzie uznać odpad w firmie lub instytucji za odpad ...
Czytaj cały artykuł

Wykaz Urzędów Marszałkowskich

Roczne sprawozdania o odpadach przekazujemy do właściwego terytorialnie Urzędu Marszałkowskiego. Poniżej wykaz uwzględniający wydział środowiska oraz gospodarki odpadami w danym województwie. Prawidłowo wygenerowane roczne zestawienie danych o odpadach należy wysłać do jednego z poniższych Urzędów Marszałkowskich do 15 marca 2019 roku. OD 9 SIERPNIA 2021 r. NOWE OBOWIĄZKI W BDO! Ewidencja odpadów na bieżąco w BDO! Nazwa/Adres Wydział środowiska/gospodarki odpadami Numery telefonów E-mail WWW Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa ul. ks. I. Kłopotowskiego 5 03-718 Warszawa (22) 597 94 81 gospodarka.odpadami@mazovia.pl zobacz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław ul. Walońska 3-5 (POK. 015, PARTER) 50-413 Wrocław (71) 770 43 38 (71) 770 43 42 (71) 770 43 50 (71) 770 43 41 srodowisko@umwd.pl zobacz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 ...
Czytaj cały artykuł

Ewidencja odpadów

2 listopada 2022 (aktualizacja) Ewidencja odpadów 2022/2023 W 2022 roku ewidencję odpadów prowadzi się tylko i wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO – Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Okres przejściowy umożliwiający prowadzenie ewidencji odpadów w formie papierowej skończył się w 2021 roku. Przepisy nowelizujące ustawę o odpadach z dniem 1 stycznia 2022 wprowadziły nowe obowiązki w ewidencji odpadów. Od 2022 roku obowiązuje nowa definicja odpadów komunalnych zwolnionych z ewidencji odpadów u ich wytwórcy. Znacząco ogranicza ona możliwości uzyskania statusu wytwórcy odpadów komunalnych m.in. dla firm produkcyjnych, budowlanych czy rolników. 1 stycznia 2022 roku skończył się okres przejściowy dla wytwórców odpadów w zakresie magazynowania odpadów, co jest ściśle związane z ewidencją odpadów. W 2022 roku nowe zasady magazynowania odpadów dotyczą już wszystkich wytwórców. W 2022 ...
Czytaj cały artykuł

Rejestr BDO 2022/2023

2 listopada 2022 (aktualizacja) Rejestr BDO – Baza danych odpadowych 2022/2023. Ewidencja, sprawozdania, rejestracja. Nowe obowiązki. W 2023 roku rejestr BDO będzie nadal obowiązkowym narzędziem gospodarki odpadowej, natomiast zmianie ulegną pewne szczegółowe wymagania. Po kolejnych dużych aktualizacjach i pełnym udostępnieniu modułu sprawozdawczego BDO można uznać, że system BDO działa w niezbędnym zakresie – czyli jako publiczny rejestr BDO oraz jako system BDO (ewidencja odpadów, sprawozdawczość w BDO). Czy system BDO umożliwia przedsiębiorcom pełną realizację obowiązków, tzn. zarówno ewidencję odpadów, jak i sprawozdawczość odpadową? Tak, choć oczywiście jest dużo drobnych niedociągnięć oraz brakuje jeszcze wielu funkcjonalności BDO. Niektóre informacje muszą być zbierane także poza BDO. Przedsiębiorcy czekają na usprawnienie funkcjonowania systemu oraz rejestru BDO. Część postulatów przedsiębiorców w zakresie BDO została wprowadzona poprzez aktualizacje bazy oraz rejestru BDO. Na przełomie 2022 i ...
Czytaj cały artykuł

Formularze rejestracyjne BDO

2 listopada 2022 (aktualizacja) Na podstawie artykułu 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 i z 2017 r. poz. 2422) odpowiedni marszałkowie województw prowadzą rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO). Wpisu do rejestru BDO na wniosek (rejestracja tylko online) podmiotu ewidencjonującego wytwarzane odpady, wprowadzającego produkty w opakowaniach lub np. sklepów oferujących torby na zakupy z tworzywa sztucznego dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Od dnia 23 września 2021 roku obowiązują nowe kary za brak rejestracji w BDO podmiotów, które są do tego zobowiązane. Kary są wyższe oraz uproszczono procedurę nakładania kar za brak rejestracji w BDO. W 2022 roku wniosek o wpis do rejestru BDO można stworzyć tylko online ...
Czytaj cały artykuł

Program Ewidencja odpadów

Ewidencja odpadów program komputerowy dla firm, który znacząco ułatwia bieżące prowadzenia ewidencji odpadów. Program umożliwia rejestrowanie danych niezbędnych do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości odpadowej. Na podstawie wprowadzonych informacji możesz wygenerować kilkadziesiąt zestawień i statystyk, w tym oficjalne dokumenty ewidencyjne oraz roczne zestawienia danych dla Marszałka Województwa. Zapewniamy naszym klientom nie tylko elastyczne i łatwe w obsłudze oprogramowanie ale także profesjonalne wsparcie techniczne oraz merytoryczne w zakresie ewidencji odpadów. <<<SPRAWDŹ CENY>>> Nasz program Ewidencja odpadów to profesjonalne narzędzie umożliwiające rejestrację około 1000 różnych zdarzeń przewidzianych przez prawo w procesie gospodarowania odpadami. Zdajemy sobie jednak sprawę z faktu, że każde przedsiębiorstwo ma inne wymagania i potrzeby. Dlatego możesz dostosować nasz program do swoich potrzeb. Jest to elastyczne oprogramowanie, które pozwala w łatwy sposób prowadzić ewidencję odpadów niezależnie od ...
Czytaj cały artykuł

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Art.  1.  W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 785, 1566 i 2056) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 3: a) w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: "Właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, oraz warunki uznania odpadów za niebezpieczne, z wyjątkiem warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne, określają przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępującego załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 365 z 19.12.2014, str. 89, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem (UE) ...
Czytaj cały artykuł

Zmiany w ewidencji odpadów i sprawozdaniach odpadowych za 2018 rok

14 listopada 2019 (aktualizacja) OD 1 STYCZNIA 2020 r. NOWE OBOWIĄZKI W BDO! Ewidencja odpadów na bieżąco w BDO! Trwają prace nad kolejną nowelizacją ustawy o odpadach, która ma umożliwić kolejną dużą zmianę w ewidencji odpadów po wprowadzeniu rejestru BDO. Dla ewidencji odpadów istotne są prace nad wprowadzeniem nowych sprawozdań oraz dokumentów wykorzystywanych na potrzeby ewidencji odpadów. Zmianie ulec ma także forma sporządzania dokumentów. Dozwolone ma być wystawianie dokumentów związanych z ewidencją odpadów tylko w formie elektronicznej. Także zbiorcze zestawienie danych o odpadach zwane często także sprawozdaniem o odpadach ma być składane tylko w formie elektronicznej. Pierwsze elektroniczne sprawozdania mają być składane za 2019 rok. Na chwile obecną prace nad nowelizacją trwają. W grudniu 2018 roku nad ustawą pracował Komitet stały rady ministrów, czekamy aż trafi ona do sejmu RP ...
Czytaj cały artykuł

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

26 lipca 2016 (aktualizacja) 12 stycznia 2016 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym zastąpiła ona od 1 stycznia 2016 r. ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1155, z późn. zm.). Nowa ustawa składa się z 16 rozdziałów oraz 6 załączników. Ustawa określa środki służące ochronie środowiska i zdrowia ludzi przez zapobieganie niekorzystnym skutkom wytwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i gospodarowania nim lub przez ograniczanie tych skutków oraz ogólnych skutków wykorzystania zasobów i poprawę efektywności ich wykorzystania. Ustawę stosuje się do sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz do zużytego sprzętu. Przez sprzęt rozumie się urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz urządzenie mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub ...
Czytaj cały artykuł

BDO − Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2022 rok

9 listopada 2022 (aktualizacja) Sprawozdanie odpadowe w BDO za 2022 rok powinno zostać złożone według nowych zasad w BDO do środy 15 marca 2023 roku! Sprawozdanie odpadowe za 2022 rok w BDO zawiera 13 działów oraz 31 tabel, które należy wypełnić danymi na podstawie ewidencji odpadów prowadzonej w poprzednim roku. Niezależnie od tego, czy w poprzednim roku były wystawiane karty przekazania odpadów w BDO, w 2023 roku składamy sprawozdanie odpadowe za 2022 rok. Pamiętaj, karta przekazania odpadów dotyczy zagospodarowania odpadów. Wytwórca odpadów w sprawozdaniu odpadowym wykazuje ich wytworzenie niezależnie od kart przekazania odpadów (KPO). O obowiązku złożenia sprawozdania w BDO przesądza nie fakt wystawienia KPO, lecz fakt wytworzenia odpadów w danym roku kalendarzowym. Podmioty zbierające odpady lub przetwarzające odpady powinny wysyłać sprawozdanie co roku, jeżeli nie zaprzestały trwale gospodarowania odpadami ...
Czytaj cały artykuł

Projekt rozporządzenia w sprawie funkcjonowania bazy danych o produktach i opakowaniach

27 września 2015 W projekcie rozporządzenia określony został adres strony internetowej rejestru umożliwiającego dostęp do indywidualnego konta w BDO, sposób prowadzenia i szczegółowy zakres informacji objęty obowiązkiem gromadzenia w BDO, a także zakres uprawnień dla poszczególnych użytkowników. Określenie ww. elementów w projektowanym dokumencie ma na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania BDO, ujednolicenie systemu gromadzenia i przetwarzania informacji (zgodnie z wymaganiami informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne), a także określenie uprawnień dla poszczególnych użytkowników systemu. Przeczytaj aktualne informacje o BDO Obecnie funkcjonujący system sprawozdawczości i gromadzenia danych, z zakresu gospodarki odpadami, stwarza istotne problemy zarówno dla samorządów, jak również dla administracji centralnej, związane z wykonywaniem obowiązków sprawozdawczych na poziomie krajowym oraz Unii Europejskiej. Ponadto dotychczasowe przepisy krajowe zobowiązywały przedsiębiorców, podlegających przepisom poszczególnych ustaw z zakresu gospodarki odpadami, do składania odpowiednich corocznych sprawozdań ...
Czytaj cały artykuł

Projekt rozporządzenia w sprawie dokumentów ewidencyjnych

27 października 2014 Wczoraj Ministerstwo Środowiska udostępniło nową wersję rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Poniżej zamieszczam link. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów stanowi wykonanie upoważnienia określonego w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). Zgodnie z art. 250 ust. 1 ustawy o odpadach obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 249, poz. 1673) zachowuje moc do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia, nie dłużej jednak niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy o odpadach, czyli do dnia 23 stycznia 2015 r. Zatem konieczne jest wydanie ...
Czytaj cały artykuł

Karta przekazania odpadów 2015/2018

9 października 2018 (aktualizacja) 9 stycznia 2015  Od 1 stycznia 2015 obowiązuje nas nowy wzór Karty przekazania odpadów (KPO). Przeanalizujemy krok po kroku, co uległo zmianie. Zamiany omówimy sekcja po sekcji. Na grafikach w kolorze czerwonym oznaczone są zmiany w Karcie przekazania odpadu w 2015 roku. Wzór karty obowiązuje także w 2018 roku.  Zobacz jak wypełnić kartę przekazania odpadów Zmiany wprowadzone w karcie przekazania odpadu w 2015 roku Oddzielono komórki i zmieniono „Rok ewidencji” na „Rok kalendarzowy”. KPO2014 KPO2015 Nazwę i adres dla A, B i C podaje się w jednej komórce. A1 poniżej A2. Dodano dodatkową komórkę dla „Miejsce prowadzenia działalności” A4 i C4. Dodano wiersz „Nr rejestrowy”. Zmieniono opis komórki „Posiadacz odpadów, któremu należy przekazać odpad” - wpisujemy tu dane z komórki C1 i C4. W komórce zawsze podajemy dane, ...
Czytaj cały artykuł

Karta ewidencji odpadów 2022

8 września 2022 (aktualizacja) Karta ewidencji odpadów (KEO) w 2022 roku może być wystawiana i prowadzona tylko w BDO. Karta ewidencji odpadów jest czymś w rodzaju księgi przychodów i rozchodów odpadów. Podmiot ma obowiązek wykazać w karcie ewidencji odpadów, w jaki sposób wszedł w posiadanie odpadów i co się z nimi stało dalej. Karta Ewidencji odpadów stanowi podstawę do przygotowania sprawozdania odpadowego dla Marszałka Województwa.  Karta ewidencji odpadów (KEO) w BDO na 2022 rok różni się od karty ewidencji odpadów wystawianej w systemie BDO latach poprzednich. 1 stycznia 2022 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach, która nakłada nowe obowiązki związane z karą ewidencji odpadów. Niestety najważniejsze problemy związane z kartą ewidencji odpadów, pomimo zmian w prawie pozostają aktualne także w 2022 roku. Chodzi o brak jasnych ustawowych wytycznych ...
Czytaj cały artykuł

Zmiany w katalogu odpadów

Zmiana katalogu odpadów od 7 stycznia 2020 roku Od 7 stycznia 2020 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.  w sprawie katalogu odpadów.  Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2422, z późn. zm.), który uchylał Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów. Nowe rozporządzenie w sposób analogiczny jak w rozporządzeniu z 2014 r. określa katalog odpadów ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych. Rozporządzenie nie dokonuje znacznych zmian w katalogu odpadów w stosunku do obowiązującego rozporządzenia. Zobacz wyszukiwarkę kodów odpadów opartą na nowym rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.  w sprawie katalogu odpadów. Zmiana katalogu odpadów 2015 roku ...
Czytaj cały artykuł

Ewidencja odpadów obowiązki przedsiębiorców

7 września 2022 (aktualizacja) Ewidencja odpadów 2022 Ewidencję odpadów w 2022 roku prowadzi się tylko i wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO – Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Dokumenty ewidencji odpadów sporządza się bezpośrednio w systemie BDO lub z wykorzystaniem zewnętrznych aplikacji zintegrowanych z systemem BDO przez API. W parlamencie uchwalono nowelizacją ustawy o odpadach, która umożliwia papierową ewidencję odpadów ale tylko do 31 grudnia 2020 roku. Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów. Ewidencjonowanie odpadów ma zapewnić ilościową i jakościową kontrolę odpadów wytwarzanych, przekazywanych, transportowanych, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianych. Ewidencja odpadów zapewnia także kompleksową kontrolę w zakresie obrotu odpadami oraz transportu odpadów. W styczniu 2022 r. dwukrotnie zaktualizowano system BDO! Podstawowe dokumenty ...
Czytaj cały artykuł

Ministerstwo potwierdza nowe wzory dokumentów

17 grudnia 2014 W dniu wczorajszym ministerstwo środowiska potwierdziło nieoficjalnie ostateczny kształt nowej Karty ewidencji odpadów. Data publikacji nowego rozporządzenia nie jest znana, ale pewne jest, że przedsiębiorcy po długiej sylwestrowej nocy 1 stycznia 2015 staną przed kolejnym wyzwaniem dostosowania swoich systemów komputerowych do nowych wzorów dokumentów. Podstawowym dokumentem ewidencji odpadów jest karta ewidencji odpadu, sporządzana odrębnie dla każdego rodzaju odpadu. Karta ewidencji służy ewidencjonowaniu odpadów wytwarzanych, przyjmowanych od innych posiadaczy, przetwarzanych we własnym zakresie oraz przekazywanych innym posiadaczom. Dane na karcie ewidencji odpadów mają być uzupełniane niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczą. Karta przekazania odpadu jest dokumentem potwierdzającym przekazanie odpadu. Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad od innego posiadacza, jest zobowiązany potwierdzić przejęcie odpadu na karcie przekazania odpadu, sporządzonej uprzednio przez posiadacza, który pozbywa się tego odpadu. W ustawie wyraźnie ...
Czytaj cały artykuł

AKTUALIZACJE PROGRAMU

Program generuje automatycznie dokumenty na potrzeby ewidencji odpadów zgodnie z ustawą z 23 stycznia 2020! AKTUALIZACJA LUTY 2020 Wersja 5.16.2 Instalacja zajmie 3 minuty, dane przenoszą się automatycznie.  Program został dostosowany do nowych przepisów przejściowych. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw przywróciła czasowo możliwość ewidencji odpadów w formie papierowej w okresie przejściowym do dnia 30 czerwca 2020 roku. W przypadku awarii systemu BDO papierowa ewidencja odpadów będzie możliwa także po 30 czerwca 2020 roku. Co ważne, ewidencja w formie papierowej odbywa się z wykorzystaniem nowych wzorów dokumentów, które zostały określone w załączniku do ustawy. Wzory te różnią się zarówno od dokumentów obowiązujących w 2019 roku, jak i od dokumentów wystawianych w systemie BDO. Dokumenty służące do ewidencji odpadów, np. KPO ...
Czytaj cały artykuł

ZMIANY PRAWA 2015

Rok 2015 jest dla przedsiębiorców zobowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów rokiem dużych zmian. Co ważne, zmiany te będą kontynuowane. Należy pamiętać, że trwają prace nad nowymi rozporządzeniami. Zbiorcze zestawienia danych za 2015 rok, które będziemy przygotowywać w marcu 2016 roku, trzeba będzie składać na nowych formularzach. Główną zmianą dla przedsiębiorców w 2015 roku były nowe wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, z wyodrębnieniem ewidencji komunalnych osadów ściekowych, ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Rozporządzenie zostało opublikowane 31 grudnia 2014 roku. Ministerstwo wprowadziło także nowe rozporządzenie o katalogu odpadów. Zmiany prawa, o których pisaliśmy w 2015 roku: Karta ewidencji odpadów 2015 Karta przekazania odpadów 2015 Zmiany w katalogu odpadów Obowiązki ewidencyjne przedsiębiorców ...
Czytaj cały artykuł

Numer rejestrowy BDO oraz numer MPD (bazy danych odpadowych)

4 listopada 2021 (aktualizacja) Numer rejestrowy BDO Od 9 października 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego podmiotom wpisywanym do rejestru prowadzonego w ramach BDO. Warto pamiętać, że numer rejestrowy BDO jest obowiązkowy od lipca 2018 roku. Dziewięciu cyfrowy nr rej BDO musi posiadać zarówno posiadacz odpadu jaki i przejmujący odpad. W karcie przekazania odpadu należy podać także nr rej. BDO transportującego odpady. Warto zwrócić uwagę, że w 2021 roku tak naprawdę firmy powinny posługiwać się numerem MPD w rejestrze BDO. Numer miejsca prowadzenia działalności w rejestrze BDO (numer MPD) składa się z dwóch członów numer miejsca/numer rejestrowy BDO np. 0003/000006232. W procesie wystawiania Karty przekazania odpadów w systemie BDO numer MPD jest niezbędny. Wystawiając KPO w BDO musimy bowiem zawsze ...
Czytaj cały artykuł

ZMIANY PRAWA 2016/2017

4 września 2018 (aktualizacja) Poprzednie lata przyniosły istotne zmiany dla przedsiębiorców zobowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów. Zmiany te będą kontynuowane w 2019 roku. 24 lipca 2018 roku minął termin składania wniosku o wpis do rejestru BDO. Urzędy marszałkowskie do tej pory nie uporały się z wprowadzeniem do rejestru danych wszystkich podmiotów, jednak liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw szybko rośnie. Już teraz mogą Państwo sprawdzać swoich kontrahentów w rejestrze BDO oraz zweryfikować np. zezwolenia na transport odpadów. By ułatwić weryfikację rozpoczęliśmy proces integrowania programu z rejestrem BDO. Integracja umożliwia między innymi sprawdzanie kontrahentów w rejestrze BDO z poziomu programu (katalog „Posiadacze odpadów”). Przypominamy, że na dokumentach ewidencyjnych powinien być umieszczony nie tylko Państwa numer rejestrowy, ale także numery BDO kontrahentów. Nowa wersję programu do ewidencji odpadów Program generuje automatycznie sprawozdanie o odpadach dla Marszałka za 2018 rok zgodne z najnowszymi ...
Czytaj cały artykuł