KartaEwidencji.pl – Ewidencja odpadów

Ewidencja odpadów – Program zgodny z najnowszymi przepisami prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie techniczne.

Ewidencja odpadów blog

Poniżej najnowsze wpisy na blogu o ewidencji odpadów oraz rocznych zestawieniach danych o odpadach.

Ewidencja odpadów 2020 – Poradnik przedsiębiorcy

Dostępna jest nasza nowa publikacja! Ewidencja odpadów 2020 - BDO rewolucja w ewidencji odpadów i sprawozdawczości Poradnik ma na celu przybliżenie nowych obowiązków związanych z rejestrem BDO oraz ewidencją odpadów, z którymi od 1 stycznia 2020 roku zmierzą się polscy przedsiębiorcy. Dowiesz się z niego, jakie obowiązki spoczywają na twojej firmie i jakie kroki należy w związku z tym podjąć. Odpowiemy na pytanie, czy powinieneś zarejestrować się w rejestrze BDO i czy masz obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w systemie BDO. Jeżeli jesteś już zarejestrowany w BDO, w przystępny sposób dowiesz się, jak w praktyce prowadzić ewidencję odpadów i obsługiwać system BDO w zakresie niezbędnym dla twojej działalności. Publikacja zawiera instrukcję wystawiania dokumentów takich jak karta przekazania odpadów (KPO) czy karta ewidencji odpadów (KEO) bezpośrednio w BDO. POBIERZ PORADNIK EWIDENCJA ODPADÓW ...
Czytaj cały artykuł

Karta ewidencji odpadów

Jak wypełnić nowy wzór karty ewidencji odpadów(maj 2019)? Zobacz krok po kroku jak wypełnić kartę ewidencji odpadów bez błędów. Pamiętaj od 1 maja 2019 r. obowiązuje nowy wzór karty ewidencji odpadów. Zwracamy uwagę na co uważać i jak ułatwić oraz zracjonalizować proces ewidencji odpadów. Pamiętaj karta ewidencji odpadów jest jednym z podstawowych dokumentów odpadowych. Obok karty przekazania odpadów stanowi podstawę do przygotowania rocznego zestawienia o odpadach dla Marszałka Województwa. Kartę ewidencji odpadów sporządzamy raz w miesiącu lub raczej raz w miesiącu dokonujemy w karcie wpisu. Aktualny wzór karty ewidencji odpadów od maja 2019 OD 1 STYCZNIA 2020 r. NOWE OBOWIĄZKI W BDO! Karta Ewidencji na bieżąco w BDO! Jak wypełnić pozycję w karcie ewidencji odpadów? Zasada jest prosta jedna karta ewidencji odpadów dla jednego kodu odpadu u danego posiadacza. Wpisy ...
Czytaj cały artykuł

Wzór karty ewidencji odpadów maj 2019

Od 1 maja 2019 roku obowiązuje nowy wzór karty ewidencji odpadów! Karta ewidencji odpadu jest dokumentem, który każdy posiadacz odpadu powinien wystawić raz w miesiącu. Niezwłocznie po jego zakończeniu. Podstawową zasadą jest jedna karta ewidencji odpadu dla jednego rodzaju odpadu, określonego w katalogu odpadów. Wzór karty ewidencji odpadów został określony w nowym Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Zobacz jak wypełnić krok po kroku aktualny wzór karty ewidencji odpadów Pamiętaj informacje ze wszystkich dwunastu kart ewidencji odpadów wystawionych w ciągu roku musisz zebrać z rocznym sprawozdaniu odpadowym dla Marszałka województwa. Roczne zestawienie danych o odpadach należy złożyć do 15 marca bieżącego roku za rok poprzedni. OD 1 STYCZNIA 2020 r. NOWE OBOWIĄZKI W BDO! Karta Ewidencji na bieżąco ...
Czytaj cały artykuł

Wzór karty przekazania odpadu

Aktualny wzór karty przekazania odpadu zgodny z ustawą o odpadach oraz nowym  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów obowiązuje od 1 maja 2019 roku. OD 1 STYCZNIA 2020 r. NOWE OBOWIĄZKI W BDO! Karta Ewidencji na bieżąco w BDO! Wzór karty przekazania odpadu 2019 Jak będzie wyglądać ewidencja odpadów w BDO od 1 stycznia 2020 roku? Jeżeli wystawiasz dużo kart przekazania odpadów (KPO) możesz oszczędzić dużo czasu korzystając z programu ewidencja odpadów. Pamiętaj karta przekazania odpadów musi być wystawiona dla każdego odpadu osobno zawsze gdy przekazujesz odpady. Wszystkie karty przekazania odpadów muszą być raz w miesiącu ujęte w karcie ewidencji odpadów. Z kolej wszystkie karty ewidencji odpadu muszą zostać ujęte w rocznym zestawieniu danych dla marszałka województwa. To ...
Czytaj cały artykuł

Karta przekazania odpadów maj 2019

Nowy wzór karty przekazania odpadów od 1 maja 2019! Jak wypełnić nową kartę przekazania odpadów? Kto musi wypełnić kartę przekazania odpadów? W tym artykule odpowiadamy na wszystkie pytania przedsiębiorców o kartę przekazania odpadów. OD 1 STYCZNIA 2020 r. KARTĘ PRZEKAZANIA ODPADÓW(KPO) WYSTAWISZ TYLKO W BDO! Od 1 maja 2019 roku usunięto z karty przekazania odpadów rubrykę z numerem REGON oraz zniesiono obowiązek stawiania pieczęci firmowej dla wszystkich stron operacji odpadowej.  Nadal pozostaje obowiązek podania numeru rejestrowego(BDO) oraz NIP podmiotów wpisanych w karcie przekazania odpadów. Od 1 maja 2019 możemy korzystać tylko z nowych wzorów karty przekazania odpadów (KPO). Wzór karty przekazania odpadu od maja 2019 Aktualnie obowiązującym wzorem karty przekazania odpadu jest formularz opublikowany w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na ...
Czytaj cały artykuł

KATALOG ODPADÓW – Znajdź kod odpadu

Katalog odpadów obowiązujący w 2019/2020 roku. Łatwa wyszukiwarka kodów odpadów, która umożliwia szybko ustalić właściwy kod oraz rodzaj odpadów na potrzeby ewidencji odpadów. Wyboru kodu odpadu należy zawsze dokonać według poniższego schematu. W przypadku gdy znajdziemy w katalogu odpadów, kilka pasujących kodów odpadów należy kierować się grupą odpadów następnie podgrupą odpadów. Na potrzeby ewidencji odpadów zawsze stosujemy 6 cyfrowy kod odpadu. Katalog odpadów poniżej oparty jest o najnowsze przepisy prawa. Szczegółowy opis procesu ustalania prawidłowego rodzaju odpadów w firmie znajdziesz w naszym poradniku "Ewidencja odpadów 2020 - rejestr BDO".  Krok 1  Krok 2  Krok 3 Wybierz grupę odpadów np. 01   Wybierz podgrupę odpadów np. 0101   Wybierz rodzaj odpadów np. 010101 Przeszukaj aktualny katalog odpadów * Odpady oznakowane w katalogu odpadów indeksem górnym w postaci gwiazdki gwiazdki "*" to odpady niebezpieczne. Możliwy jest wyjątek jeżeli mają zastosowanie przepisy ...
Czytaj cały artykuł

Wykaz Urzędów Marszałkowskich

Roczne sprawozdania o odpadach przekazujemy do właściwego terytorialnie Urzędu Marszałkowskiego. Poniżej wykaz uwzględniający wydział środowiska oraz gospodarki odpadami w danym województwie. Prawidłowo wygenerowane roczne zestawienie danych o odpadach należy wysłać do jednego z poniższych Urzędów Marszałkowskich do 15 marca 2019 roku. D 1 STYCZNIA 2020 r. NOWE OBOWIĄZKI W BDO! Ewidencja odpadów na bieżąco w BDO! Nazwa/Adres Wydział środowiska/gospodarki odpadami Numery telefonów E-mail WWW Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa ul. ks. I. Kłopotowskiego 5 03-718 Warszawa (22) 597 94 81 gospodarka.odpadami@mazovia.pl zobacz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław ul. Walońska 3-5 (POK. 015, PARTER) 50-413 Wrocław (71) 770 43 38 (71) 770 43 42 (71) 770 43 50 (71) 770 43 41 srodowisko@umwd.pl zobacz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 ...
Czytaj cały artykuł

Ewidencja odpadów

11 grudnia 2019 (aktualizacja) Ewidencja odpadów w 2019 roku Od 1 maja 2019 obowiązują nowe wzory karty przekazania odpadów oraz karty ewidencji odpadów! Nowe rozporządzenie zostało opublikowane w dniu 30 kwietnia 2019 r. O konieczności wydania nowych rozporządzeń pisaliśmy już wcześniej ale dla wielu przedsiębiorców jest to zaskoczenie. Nowe wzory dokumentów zostały pozbawione rubryki z numerem regon. Dodatkowo nowe wzory dokumentów nie muszą już być opatrzone pieczęcią firmową. Zmianie uległa więc szata graficzna KPO oraz KEO. Także dla zbiorczej karty przekazania odpadów od maj 2019 należy stosować nowy wzór KPO. Dla przedsiębiorców prowadzących, karty ewidencji odpadów oznacza to konieczność założenia nowej karty KEO dla każdego kodu odpadu od maja 2019. Przedsiębiorcy, którzy będą nadrabiać obowiązki ewidencyjne za 2019 rok w związku z rejestracją w BDO, powinni pamiętać, że inne wzory ...
Czytaj cały artykuł

Rejestr BDO

11 grudnia 2019 (aktualizacja) Rejestr BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami Po 5 latach prac w dniu 23 stycznia 2018 roku Ministerstwo Środowiska udostępniło pod adresem www.bdo.mos.gov.pl pierwszą wersję rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami(BDO). Termin składania wniosków o rejestrację w BDO minął 24 lipca 2018 roku.  Od 15 stycznia 2019 r. obowiązują nowe poprawione formularze BDO. OD 1 STYCZNIA 2020 r. NOWE OBOWIĄZKI w rejestrzeBDO! Ewidencja odpadów i sprawozdania na bieżąco w BDO Wiele podmiotów o Rejestrze BDO dowiedziało się stosunkowo niedawno, jednak termin składania wniosków o rejestrację dla większości z nich upłynął 24 lipca 2018 roku. Także obowiązek ewidencji odpadów nie jest niczym nowym. Nowością jest obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów on-line za pomocą rejestru BDO. Zmianę tą można ...
Czytaj cały artykuł

Formularze rejestracyjne BDO

11 grudnia 2019 (aktualizacja) Na podstawie artykułu 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 i z 2017 r. poz. 2422) odpowiedni marszałkowie województw prowadzą rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami(BDO). Wpisu do rejestru BDO na wniosek(wzory formularzy BDO na końcu/dole strony) podmiotu ewidencjonującego wytwarzane odpady, wprowadzającego produkty w opakowaniach lub np. sklepów oferujących torby na zakupy z tworzywa sztucznego dokonuje Marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Z urzędu Marszałek województwa dokonuje wpisu tylko w przypadku wybranych podmiotów. Przykładowo firm, które uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz ...
Czytaj cały artykuł

Program Ewidencja odpadów

Ewidencja odpadów program komputerowy dla firm, który znacząco ułatwia bieżące prowadzenia ewidencji odpadów. Aktualizacje gwarantują 100% zgodność z najnowszymi przepisami prawa także z nowym rozporządzeniem obowiązującym od maja 2019 roku. Wsparcie techniczne przez 12 miesięcy zawarte są w cenie programu. Program umożliwia rejestrowanie danych niezbędnych do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości odpadowej. Na podstawie wprowadzonych informacji możesz wygenerować kilkadziesiąt zestawień i statystyk, w tym oficjalne dokumenty ewidencyjne oraz roczne zestawienia danych dla Marszałka Województwa. Zapewniamy naszym klientom nie tylko elastyczne i łatwe w obsłudze oprogramowanie ale także profesjonalne wsparcie techniczne oraz merytoryczne w zakresie ewidencji odpadów. <<<SPRAWDŹ CENY>>> Nasz program Ewidencja odpadów to profesjonalne narzędzie umożliwiające rejestrację około 1000 różnych zdarzeń przewidzianych przez prawo w procesie gospodarowania odpadami. Zdajemy sobie jednak sprawę z faktu, że każde przedsiębiorstwo ...
Czytaj cały artykuł

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Art.  1.  W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 785, 1566 i 2056) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 3: a) w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: "Właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, oraz warunki uznania odpadów za niebezpieczne, z wyjątkiem warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne, określają przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępującego załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 365 z 19.12.2014, str. 89, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem (UE) ...
Czytaj cały artykuł

Zmiany w ewidencji odpadów i sprawozdaniach odpadowych za 2018 rok

14 listopada 2019 (aktualizacja) OD 1 STYCZNIA 2020 r. NOWE OBOWIĄZKI W BDO! Ewidencja odpadów na bieżąco w BDO! Trwają prace nad kolejną nowelizacją ustawy o odpadach, która ma umożliwić kolejną dużą zmianę w ewidencji odpadów po wprowadzeniu rejestru BDO. Dla ewidencji odpadów istotne są prace nad wprowadzeniem nowych sprawozdań oraz dokumentów wykorzystywanych na potrzeby ewidencji odpadów. Zmianie ulec ma także forma sporządzania dokumentów. Dozwolone ma być wystawianie dokumentów związanych z ewidencją odpadów tylko w formie elektronicznej. Także zbiorcze zestawienie danych o odpadach zwane często także sprawozdaniem o odpadach ma być składane tylko w formie elektronicznej. Pierwsze elektroniczne sprawozdania mają być składane za 2019 rok. Na chwile obecną prace nad nowelizacją trwają. W grudniu 2018 roku nad ustawą pracował Komitet stały rady ministrów, czekamy aż trafi ona do sejmu RP ...
Czytaj cały artykuł

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

26 lipca 2016 (aktualizacja) 12 stycznia 2016 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym zastąpiła ona od 1 stycznia 2016 r. ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1155, z późn. zm.). Nowa ustawa składa się z 16 rozdziałów oraz 6 załączników. Ustawa określa środki służące ochronie środowiska i zdrowia ludzi przez zapobieganie niekorzystnym skutkom wytwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i gospodarowania nim lub przez ograniczanie tych skutków oraz ogólnych skutków wykorzystania zasobów i poprawę efektywności ich wykorzystania. Ustawę stosuje się do sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz do zużytego sprzętu. Przez sprzęt rozumie się urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz urządzenie mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub ...
Czytaj cały artykuł

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

11 grudnia 2019 (aktualizacja) Na podstawie art. 237aa w ustawy o odpadach przedsiębiorcy sporządzali oraz składali, roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, za rok 2017 i za rok 2018, stosując przepisy dotychczasowe(obowiązek art. 75 ustawy o odpadach).  To jednak ostatnie takie sprawozdanie od 2019 roku sprawozdania ulegną zmianie. OD 1 STYCZNIA 2020 r. NOWE OBOWIĄZKI W BDO! Sprawozdania odpadowe tylko w BDO Sprawozdanie za rok 2019, które należy złożyć  marszałkowi województwa do 15 marca 2020 składamy na podstawie nie opublikowanych na ten moment wzorów dokumentów za pośrednictwem rejestru BDO. Powyższe wynika bezpośrednio z ustawy o odpadach(art. 76). Prace nad nowelizacją ustawy o odpadach oraz nad towarzyszącymi jej rozporządzeniami ciągle trwają. Pobierz program ewidencja odpadów 2018/2019 Zgodnie z art. 237aa ust. 1 ustawy o odpadach właściwe w latach 2017/2018 były wzory dokumentów zamieszczone w ...
Czytaj cały artykuł

Projekt rozporządzenia w sprawie funkcjonowania bazy danych o produktach i opakowaniach

27 września 2015 W projekcie rozporządzenia określony został adres strony internetowej rejestru umożliwiającego dostęp do indywidualnego konta w BDO, sposób prowadzenia i szczegółowy zakres informacji objęty obowiązkiem gromadzenia w BDO, a także zakres uprawnień dla poszczególnych użytkowników. Określenie ww. elementów w projektowanym dokumencie ma na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania BDO, ujednolicenie systemu gromadzenia i przetwarzania informacji (zgodnie z wymaganiami informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne), a także określenie uprawnień dla poszczególnych użytkowników systemu. Przeczytaj aktualne informacje o BDO Obecnie funkcjonujący system sprawozdawczości i gromadzenia danych, z zakresu gospodarki odpadami, stwarza istotne problemy zarówno dla samorządów, jak również dla administracji centralnej, związane z wykonywaniem obowiązków sprawozdawczych na poziomie krajowym oraz Unii Europejskiej. Ponadto dotychczasowe przepisy krajowe zobowiązywały przedsiębiorców, podlegających przepisom poszczególnych ustaw z zakresu gospodarki odpadami, do składania odpowiednich corocznych sprawozdań ...
Czytaj cały artykuł

Projekt rozporządzenia w sprawie dokumentów ewidencyjnych

27 października 2014 Wczoraj Ministerstwo Środowiska udostępniło nową wersję rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Poniżej zamieszczam link. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów stanowi wykonanie upoważnienia określonego w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). Zgodnie z art. 250 ust. 1 ustawy o odpadach obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 249, poz. 1673) zachowuje moc do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia, nie dłużej jednak niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy o odpadach, czyli do dnia 23 stycznia 2015 r. Zatem konieczne jest wydanie ...
Czytaj cały artykuł

Karta przekazania odpadów 2015/2018

9 października 2018 (aktualizacja) 9 stycznia 2015  Od 1 stycznia 2015 obowiązuje nas nowy wzór Karty przekazania odpadów (KPO). Przeanalizujemy krok po kroku, co uległo zmianie. Zamiany omówimy sekcja po sekcji. Na grafikach w kolorze czerwonym oznaczone są zmiany w Karcie przekazania odpadu w 2015 roku. Wzór karty obowiązuje także w 2018 roku.  Zobacz jak wypełnić kartę przekazania odpadów Zmiany wprowadzone w karcie przekazania odpadu w 2015 roku Oddzielono komórki i zmieniono „Rok ewidencji” na „Rok kalendarzowy”. KPO2014 KPO2015 Nazwę i adres dla A, B i C podaje się w jednej komórce. A1 poniżej A2. Dodano dodatkową komórkę dla „Miejsce prowadzenia działalności” A4 i C4. Dodano wiersz „Nr rejestrowy”. Zmieniono opis komórki „Posiadacz odpadów, któremu należy przekazać odpad” - wpisujemy tu dane z komórki C1 i C4. W komórce zawsze podajemy dane, ...
Czytaj cały artykuł

Karta ewidencji odpadów 2015-2019

11 grudnia 2019 (aktualizacja)  Od 1 maja 2019 roku nowy wzór karty ewidencji odpadów. Usunięto rubryką związaną z REGONem pozostałe pola pozostają bez zmian. Od dnia 1 maja należy jednak korzystać z nowego wzoru, który określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. W praktyce oznacza to, że karty ewidencji odpadów za styczeń, luty oraz marzec 2019 roku sporządzamy na starym wzorze. Za kwiecień 2019 roku możemy skorzystać zarówno z nowego jak i starego wzory karty ewidencji (KEO).  Wpisy w Karcie ewidencji odpadów za miesiąc maj 2019 i kolejne muszą być dokonywane na nowych wzorach dokumentów. OD 1 STYCZNIA 2020 r. NOWE OBOWIĄZKI W BDO! Karta Ewidencji na bieżąco w BDO! Od 1 stycznia 2015 obowiązuje nas nowy wzór ...
Czytaj cały artykuł

Zmiany w katalogu odpadów

W 2015 roku zmianie uległa struktura katalogu odpadów. Warto jednak pamiętać, że dla dokumentów za 2014 rok, takich jak KPO, KEO czy zbiorcze zestawiania dla Marszałka za 2014 rok, wprowadzamy stare nazwy. Dodano 3 rodzaje odpadów: 01 03 10*Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu zawierający substancje stwarzające zagrożenie inny niż odpady wymienione w 01 03 07 16 03 07* Rtęć metaliczna 19 03 08* Częściowo stabilizowana rtęć Zmieniono nazwę grupy odpadów i nazwę podgrupy odpadów: 02, 18; 02 01, 10 12, 17 03, 17 06, 17 08, 18 01, 18 02; Zmieniono nazwę rodzaju odpadów: 01 03 09, 06 08 02*, 10 04 02*, 10 05 10*, 10 05 11, 10 06 02, 10 07 02, 10 08 10*, 10 08 11, 15 01 10*, 17 03 01*, 17 ...
Czytaj cały artykuł

Ewidencja odpadów obowiązki przedsiębiorców

Ewidencja odpadów 2020 11 grudnia 2019 (aktualizacja) Od 1 maja 2019 wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, z wyodrębnieniem ewidencji komunalnych osadów ściekowych, ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji są podane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Rozporządzenie zostało opublikowane 30 kwietnia 2019 roku. Aktualne wzory dokumentów stosowanych w ewidencji odpadów obowiązują więc od 1 maja 2019 roku do 1 stycznia 2020 roku, kiedy to zacznie obowiązywać nowa elektroniczna ewidencja odpadów. Uwaga od maja 2019 nowe przejściowe wzory dokumentów ewidencji odpadów przeczytaj o zimach w ewidencji odpadów w 2019 roku  tutaj. Podstawowe dokumenty do ewidencji odpadów od maja 2019: Karta przekazania odpadu Karta ewidencji odpadów Roczne sprawozdanie odpadowe dla Marszałka ...
Czytaj cały artykuł

Ministerstwo potwierdza nowe wzory dokumentów

17 grudnia 2014 W dniu wczorajszym ministerstwo środowiska potwierdziło nieoficjalnie ostateczny kształt nowej Karty ewidencji odpadów. Data publikacji nowego rozporządzenia nie jest znana, ale pewne jest, że przedsiębiorcy po długiej sylwestrowej nocy 1 stycznia 2015 staną przed kolejnym wyzwaniem dostosowania swoich systemów komputerowych do nowych wzorów dokumentów. Podstawowym dokumentem ewidencji odpadów jest karta ewidencji odpadu, sporządzana odrębnie dla każdego rodzaju odpadu. Karta ewidencji służy ewidencjonowaniu odpadów wytwarzanych, przyjmowanych od innych posiadaczy, przetwarzanych we własnym zakresie oraz przekazywanych innym posiadaczom. Dane na karcie ewidencji odpadów mają być uzupełniane niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczą. Karta przekazania odpadu jest dokumentem potwierdzającym przekazanie odpadu. Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad od innego posiadacza, jest zobowiązany potwierdzić przejęcie odpadu na karcie przekazania odpadu, sporządzonej uprzednio przez posiadacza, który pozbywa się tego odpadu. W ustawie wyraźnie ...
Czytaj cały artykuł

AKTUALIZACJE PROGRAMU

Program generuje automatycznie dokumenty na potrzeby ewidencji odpadów zgodnie z nowym rozporządzeniem z 1 maja 2019 roku! AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2019 Wersja 5.15.3 Instalacja zajmie 3 minuty, dane przenoszą się automatycznie.  Weryfikacja on-line wersji programu – Automatyczna weryfikacja dostępności nowych aktualizacji programu „Ewidencja Odpadów”. Po uruchomieniu program zweryfikuje, czy Użytkownik korzysta z najnowszej wersji programu. Jeżeli konieczna będzie aktualizacja, Użytkownik zostanie poinformowany odpowiednim komunikatem i od razu będzie miał możliwość pobrania i instalacji nowej wersji programu. Funkcja pozwoli usprawnić proces dostosowywania się do nowych przepisów prawa. Jest to szczególnie ważne w świetle zapowiadanych zmian w ewidencji odpadów oraz w rocznych sprawozdaniach dla marszałka województwa, które zapowiadane są na 1 stycznia 2020 roku. Integracja programu z BDO – W związku z zmianami w rejestrze BDO zaktualizowano funkcje odpowiedzialne za sprawdzanie kontrahentów w ...
Czytaj cały artykuł

ZMIANY PRAWA 2015

Rok 2015 jest dla przedsiębiorców zobowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów rokiem dużych zmian. Co ważne, zmiany te będą kontynuowane. Należy pamiętać, że trwają prace nad nowymi rozporządzeniami. Zbiorcze zestawienia danych za 2015 rok, które będziemy przygotowywać w marcu 2016 roku, trzeba będzie składać na nowych formularzach. Główną zmianą dla przedsiębiorców w 2015 roku były nowe wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, z wyodrębnieniem ewidencji komunalnych osadów ściekowych, ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Rozporządzenie zostało opublikowane 31 grudnia 2014 roku. Ministerstwo wprowadziło także nowe rozporządzenie o katalogu odpadów. Zmiany prawa, o których pisaliśmy w 2015 roku: Karta ewidencji odpadów 2015 Karta przekazania odpadów 2015 Zmiany w katalogu odpadów Obowiązki ewidencyjne przedsiębiorców ...
Czytaj cały artykuł

Numer rejestrowy BDO (bazy danych o produktach i opakowaniach)

aktualizacja 19 października 2018 Numer rejestrowy BDO Od 9 października 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego podmiotom wpisywanym do rejestru prowadzonego w ramach BDO. Warto pamiętać, że numer rejestrowy BDO jest obowiązkowy od lipca 2018 roku. Dziewięciu cyfrowy nr rej BDO musi posiadać zarówno posiadacz odpadu jaki i przejmujący odpad. W karcie przekazania odpadu należy podać także nr rej. BDO transportującego odpady. Zobacz kto nadaje numer rejestrowy i jakie są wymogi formalne Archiwalne informacje o numerze rejestrowym BDO Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). Celem rozporządzenia jest określenie sposobu ...
Czytaj cały artykuł

ZMIANY PRAWA 2016/2017

4 września 2018 (aktualizacja) Poprzednie lata przyniosły istotne zmiany dla przedsiębiorców zobowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów. Zmiany te będą kontynuowane w 2019 roku. 24 lipca 2018 roku minął termin składania wniosku o wpis do rejestru BDO. Urzędy marszałkowskie do tej pory nie uporały się z wprowadzeniem do rejestru danych wszystkich podmiotów, jednak liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw szybko rośnie. Już teraz mogą Państwo sprawdzać swoich kontrahentów w rejestrze BDO oraz zweryfikować np. zezwolenia na transport odpadów. By ułatwić weryfikację rozpoczęliśmy proces integrowania programu z rejestrem BDO. Integracja umożliwia między innymi sprawdzanie kontrahentów w rejestrze BDO z poziomu programu (katalog „Posiadacze odpadów”). Przypominamy, że na dokumentach ewidencyjnych powinien być umieszczony nie tylko Państwa numer rejestrowy, ale także numery BDO kontrahentów. Nowa wersję programu do ewidencji odpadów Program generuje automatycznie sprawozdanie o odpadach dla Marszałka za 2018 rok zgodne z najnowszymi ...
Czytaj cały artykuł