KartaEwidencji.pl – BDO | Ewidencja odpadów 2024

Ewidencja odpadów – Poradnik BDO | Szkolenia BDO | Najnowsze przepisy prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie merytoryczne.

Blog Odpady | Ewidencja odpadów BDO, Gospodarka odpadami

Poniżej najnowsze wpisy na blogu o gospodarce odpadami oraz ewidencji odpadów oraz sprawozdaniach w BDO.

Opłata SUP a opakowania wielokrotnego użytku | BDO

21 marca 2024  Opłata SUP za opakowania tzw. wielokrotnego użytku Wielu dostawców opakowań do gastronomii oferuje opakowania z plastiku, reklamując je jako zwolnione z opłaty konsumenckiej (SUP). Pretekstem zwolnienia z opłaty SUP pobieranej od użytkownika końcowego ma być fakt, że oferowane opakowania są opakowaniami wielokrotnego użytku, o czym świadczyć ma stosowny „certyfikat”. Przykładem takich opakowań mogą być m.in. opakowania do zgrzewu, ale na rynku można znaleźć więcej ofert opakowań „bez SUP”. Czy tego typu opakowania „wielokrotnego użytku” są bezpieczne dla gastronomii? Czy opakowania wielokrotnego użytku zwalniają z rejestracji w BDO oraz z pobierania opłaty od klientów? NIE! Sam fakt, że opakowanie posiada certyfikat wielokrotnego użytku nie oznacza, że nie podlega pod przepisy dyrektywy SUP. Ryzyko z tym związane ponosi właściciel gastronomii, a nie dostawca opakowań. Jako firma doradcza, która zajmuje się ...

BDO w gastronomii | Szkolenia | Wdrożenia | Konsultacje

Nasze konsultacje i wdrożenia łączą elementy szkoleniowe oraz doradcze i zawsze mają charakter indywidualny. Pracujemy wspólnie na przykładzie Państwa firmy, analizując konkretne sytuacje. Rozwiązujemy Państwa problemy oraz odpowiadamy na pytania. Cały proces odbywa się online oraz telefonicznie. Osoba uczestnicząca w spotkaniu rozmawia bezpośrednio z naszym ekspertem, a na ekranie swojego komputera widzi udostępniane materiały oraz operacje wykonywane w systemie BDO.  Każde wdrożenie składa się z trzech etapów: Rozmowa wstępna – Wstępna weryfikacja obowiązków oraz ustalenie profilu działalności firmy Konsultacje online – Wspólnie ustalimy zakres obowiązków dla Państwa firmy oraz sposób ich realizacji Wsparcie po konsultacji – Pozostajemy do Państwa dyspozycji do momentu zakończenia procesu wdrożenia zmian Cena od 699 zł – cena wdrożenia jest ustalana indywidualnie i jest uzależniona od zakresu konsultacji oraz ilości uczestników. Zapisz się na szkolenie/konsultacje Jak ...

Utrata statusu odpadów

17 luty 2023 (aktualizacja) Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami(utrata statusu odpadów), jeżeli na skutek poddania ich recyklingowi lub innemu odzyskowi spełniają dodatkowe warunki określone w decyzji lub przepisach. W wyniku poddania ich odzyskowi oraz spełnienia dodatkowych warunków (art. 14) powstaje pełnowartościowy produkt, który może być stosowany przez kolejnego posiadacza bez zezwolenia na przetwarzanie odpadów. By doszło do utraty statusu odpadu na podstawie art. 14, muszą być spełnione łącznie następujące warunki: Przedmiot lub substancja będą wykorzystane do konkretnych celów. Istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie. Przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i w normach mających zastosowanie do danego produktu. Zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska. Przed 2022 rokiem ...

Odpady budowlane – Ewidencja BDO

1 lipca 2024 (aktualizacja) W zeszłym miały zacząć obowiązywać nowe zasady dotyczące zbierania i odbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W praktyce oznaczałyby one obowiązek segregacji odpadów budowlanych przez ich wytwórcę na budowach. W ostatniej chwili weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r., która odroczyła rewolucyjne i trudne zmiany. Ustawa pozornie niezwiązana z ustawą o odpadach wprowadziła w ostatniej chwili tylnymi drzwiami zmiany w zakresie gospodarki odpadami oraz BDO. Nowe przepisy między innymi odsuwają w czasie wprowadzenie nowych obowiązków dotyczących selektywnego odbierania odpadów budowlanych. Oznacza to, że obowiązek segregacji odpadów budowlanych wejdzie w życie dopiero od 2025 roku. Więcej przeczytasz w naszym poradniku BDO 2024 w rozdziale „Odpady budowlane”. Odpady budowlane Firmy odbierające odpady budowlane dopiero od 2025 roku nie będą mogły odbierać zmieszanych ...

BDO w gastronomii oraz handlu – Produkty jednorazowe oraz opakowania z tworzywa sztucznego.

1 lipca 2024 (aktualizacja) BDO w Gastronomii – Opłaty za opakowania jednorazowe z tworzywa sztucznego rejestracja w BDO dla gastronomii oraz handlu obowiązkowa Od 1 stycznia 2024 r. wprowadzono nowe obowiązki m.in. dla punktów handlowych oraz gastronomicznych udostępniających swoim klientom opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Podmioty te będą musiały pobierać od klientów dodatkowe opłaty (potocznie podatek od plastiku) oraz składać sprawozdania w systemie BDO.  Od 1 lipca 2024 roku nowe obowiązki dla gastronomii związane z opakowaniami z plastiku (SUP). Nowe obowiązki zostały wprowadzone ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta jest transpozycją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia ...

Wzory dokumentów ewidencyjnych stosowanych na potrzeby papierowej ewidencji odpadów od stycznia 2020 roku

Zamieszczone wzory dokumentów mogą być stosowane na potrzeby papierowej ewidencji odpadów zarówno w okresie przejściowym do dnia 30 czerwca 2020 roku jak i po tym dniu w przypadku ogłoszenia przez administratora BDO. Informacje zwarte w dokumentach sporządzonych w formie papierowej wprowadza się niezwłocznie do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (system BDO). Wprowadzanie tych dokumentów należy zakończyć nie później niż w terminie do dnia 31 lipca 2020 r. w przypadku okresu przejściowego. Nie później niż w terminie 30 dni od dnia ustania awarii BDO, jeżeli dokument był wystawiony po 30 kwietnia 2020 roku. O wprowadzeniu KPO do systemu BDO warto poinformować także transportującego oraz odbierającego odpady, by mogli oni zatwierdzić KPO w systemie BDO i dodać kartę do swojej karty ewidencji odpadów. Jak wypełnić prawidłowo nowe ...

Ewidencja odpadów 2023 – Poradnik przedsiębiorcy

Dostępne jest nowe wydanie naszej publikacji na 2023 rok! Ewidencja odpadów 2023 - Poradnik BDO - Ewidencja odpadów oraz sprawozdawczość odpadowa Poradnik tłumaczy obowiązki związane z rejestrem BDO, ewidencją odpadów oraz sprawozdawczością odpadową, uwzględniając zmiany, które wchodzą w życie od 2023 roku. W przystępny sposób dowiesz się, jakie obowiązki prawne ciążą teraz na Twojej firmie lub instytucji. Autorzy pokazują, jak w praktyce prawidłowo korzystać z nowego systemu BDO w zakresie niezbędnym dla Twojej konkretnej działalności. Tłumaczymy krok po kroku, jak powinien wyglądać proces przekazania odpadów oraz ewidencja odpadów. Poradnik zawiera praktyczne porady oraz proste instrukcje. Poradnik nie jest jednak tylko instrukcją obsługi systemu BDO. Publikacja ma przede wszystkim ułatwić zrozumienie obowiązków związanych z gospodarką odpadami oraz z ewidencją odpadów. System BDO jest wyłącznie narzędziem, które nauczysz się obsługiwać w sposób ...

Karta ewidencji odpadów

1 lipca 2024 (aktualizacja) Jak wypełniać karty ewidencji odpadów 2024? Zobacz krok po kroku, jak wypełnić kartę ewidencji odpadów 2024 bez błędów. Pamiętaj, od zeszłego roku obowiązuje nowy wzór karty ewidencji odpadów w systemie BDO. W tym artykule podpowiadamy, na co uważać i jak ułatwić oraz zracjonalizować proces ewidencji odpadów. Pamiętaj, karta ewidencji odpadów jest jednym z podstawowych dokumentów odpadowych. Obok karty przekazania odpadów stanowi podstawę do przygotowania rocznego zestawienia o odpadach dla Marszałka Województwa oraz jest przedmiotem kontroli. Wpisów w karcie ewidencji odpadów dokonuje się na bieżąco za pośrednictwem systemu BDO. W okresie przejściowym, który zakończył się 1 stycznia 2021, kartę ewidencji odpadów można było wystawić także w formie papierowej. W styczniu 2022 roku karty ewidencji odpadów należało utworzyć w BDO na nowo. Ponadto karta ewidencji odpadów będzie zawierała ...

Wzór karty ewidencji odpadów 2023

1 lipca 2024 (aktualizacja) W zeszłym roku zmienił się wzór karty ewidencji odpadów. Zmianie ulega zakres informacji jakie przedsiębiorcy muszą na bieżąco podawać w karcie ewidencji odpadów w BDO. Sam wzór karty ewidencji odpadów jest tutaj drugorzędny, istotny jest katalog danych ewidencyjnych, które należy na bieżąco wpisywać w system BDO. Zakres tych informacji oraz sposób dokonywania wpisów w karcie ewidencji odpadów w BDO uległ zmianie w zeszłym roku. 6 stycznia 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach. Oznacza to kolejną zmianę w karcie ewidencji odpadów w zakresie przekazywania odpadów do podmiotów zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. W 2023 roku poszerzono katalog podmiotów, którym można przekazać odpady na podstawie wpisu w karcie ewidencji odpadów (KEO).   Kartę ewidencji odpadów musimy wystawić w systemie BDO lub w formie papierowej (okres ...

Wzór karty przekazania odpadu 2024

1 lipca 2024 (aktualizacja) W 2024 roku karty przekazania odpadów (KPO) wystawia się tylko i wyłącznie w systemie BDO. Do transportu nie wystarczy karta przekazania odpadów, musimy wygenerować dodatkowy dokument potwierdzenie KPO. Wyjątkiem od tej zasady w 2024 roku jest tylko oficjalna awaria BDO gdy można wystawić kartę przekazania odpadów w formie papierowej z wykorzystaniem nowych wzorów dokumentów, stworzonych na potrzeby ewentualnej awarii systemu BDO. Taka oficjalna awaria nigdy nie została ogłoszona choć problemy z systemem BDO występowały nie raz. Przedsiębiorcy, którzy wystawiali papierowe KPO w latach poprzednich muszą w 2022 roku działać już w oparciu o system BDO. Oczywiście pozostaje pytanie co z papierowymi kartami przekazania odpadów z lat poprzednich. Czy wprowadzać stare karty przekazania odpadów do  BDO? Przecież dane z tych kart przekazania muszą znaleźć się w rocznym ...

Karta przekazania odpadów 2024

1 lipca 2024 (aktualizacja) Karty przekazania odpadów (KPO) wystawiamy teraz częściej (mniej zwolnień). Jak skutecznie i bezpiecznie wystawić kartę przekazania odpadów w BDO? Kto i kiedy musi wystawić kartę przekazania odpadów? W tym artykule odpowiadamy na wszystkie pytania przedsiębiorców o kartę przekazania odpadów. W 2024 roku karta przekazania odpadów (KPO) może być wystawiana tylko za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Proces przekazania odpadów na podstawie karty przekazania odpadów w systemie BDO nie zawsze jest prosty. Karta przekazania odpadów w systemie BDO pełni funkcję dokumentu obiegowego, który może mieć 7 różnych statusów. Każda ze stron uczestniczących w przekazaniu odpadów musi w odpowiednim momencie podjąć określone czynności, aby poprawnie zamknąć kartę przekazania odpadów. W 2024 roku więcej kart przekazania odpadów w BDO! ...

KATALOG ODPADÓW 2024 – Znajdź kod odpadu

1 lipca 2024 (aktualizacja) Wyszukiwarka kodów odpadów, oparta na aktualnym rozporządzeniu w sprawie katalogu odpadów, która umożliwia szybko ustalić właściwy kod odpadów oraz rodzaj odpadów na potrzeby ewidencji odpadów. Pamiętaj prawidłowa ewidencja odpadów zawsze zaczyna się od prawidłowej klasyfikacji odpadów. Wyboru kodu odpadu należy zawsze dokonać według poniższego schematu. Bardzo często znajdziemy w katalogu odpadów, kilka pozornie pasujących kodów odpadów. W pierwszej kolejności musimy wybrać grupą odpadów, następnie podgrupą odpadów. Na potrzeby ewidencji odpadów zawsze stosujemy 6 cyfrowy kod odpadu. Szczegółowy opis procesu ustalania prawidłowego kodu odpadów z przykładami dla konkretnych rodzajów działalności, znajdziesz w naszym poradniku "Ewidencja odpadów 2024 - Poradnik BDO". Prawidłowe ustalenie rodzaju odpadów (kodu odpadów) może także przesądzać o zwolnieniu z ewidencji odpadów.  Krok 1 Krok 2 Krok 3 Wybierz grupę odpadów np. 17  (oznacza odpady pochodzące ...

Wykaz Urzędów Marszałkowskich oraz kont Bankowych | Opłata roczna BDO| Opłata skarbowa pełnomocnictwo BDO

 (data ostatniej weryfikacji 26.02.2023) Do złożenia sprawozdania właściwy jest urząd marszałkowski ze względu na miejsce wytworzenia odpadów. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo BDO wynosi 17 zł. Opłata skarbowa za wykreślenie z BDO wynosi 10 zł ...

Ewidencja odpadów

1 lipca 2024 (aktualizacja) Ewidencja odpadów 2024 Ewidencję odpadów prowadzi się tylko i wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO – Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Okres przejściowy umożliwiający prowadzenie ewidencji odpadów w formie papierowej skończył się definitywnie w 2021 roku. Przepisy nowelizujące ustawę o odpadach wprowadziły w ostatnich latach nowe obowiązki w ewidencji odpadów. Od 2022 roku obowiązuje nowa definicja odpadów komunalnych zwolnionych z ewidencji odpadów u ich wytwórcy. Znacząco ogranicza ona możliwości uzyskania statusu wytwórcy odpadów komunalnych m.in. dla firm produkcyjnych, budowlanych czy rolników. W skończył się okres przejściowy dla wytwórców odpadów w zakresie magazynowania odpadów, co jest ściśle związane z ewidencją odpadów. W 2024 roku nowe zasady magazynowania odpadów dotyczą już wszystkich wytwórców. Pojawiły się także nowe obowiązki oraz nowe funkcje w ...

Rejestr BDO 2024

1 lipca 2024 (aktualizacja) BDO – Baza danych odpadowych 2024. Ewidencja, sprawozdania, rejestracja. Nowe obowiązki. W 2024 roku rejestr BDO nadal pozostaje obowiązkowym narzędziem gospodarki odpadowej, natomiast zmianie ulegną pewne szczegółowe wymagania. Po kolejnych dużych aktualizacjach i pełnym udostępnieniu wszystkich modułów rejestru BDO można uznać, że system BDO działa w niezbędnym zakresie – czyli jako publiczny rejestr BDO oraz jako system BDO (ewidencja odpadów, sprawozdawczość w BDO). Czy system BDO umożliwia przedsiębiorcom pełną realizację obowiązków, tzn. zarówno ewidencję odpadów, jak i sprawozdawczość odpadową? Tak, choć oczywiście jest dużo drobnych niedociągnięć oraz brakuje jeszcze wielu funkcjonalności rejestru BDO. Niektóre informacje muszą być zbierane także poza rejestrem BDO. Przedsiębiorcy czekają na usprawnienie funkcjonowania systemu oraz rejestru BDO. Część postulatów przedsiębiorców w zakresie BDO została wprowadzona poprzez aktualizacje bazy oraz rejestru BDO. Na początku ...

Formularze rejestracyjne BDO

1 lipca 2024 (aktualizacja) Na podstawie artykułu 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 i z 2017 r. poz. 2422) odpowiedni marszałkowie województw prowadzą rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO). Wpisu do rejestru BDO na wniosek (rejestracja tylko online) podmiotu ewidencjonującego wytwarzane odpady, wprowadzającego produkty w opakowaniach lub np. sklepów oferujących torby na zakupy z tworzywa sztucznego dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Od dnia 23 września 2021 roku obowiązują nowe kary za brak rejestracji w BDO podmiotów, które są do tego zobowiązane. Kary są wyższe oraz uproszczono procedurę nakładania kar za brak rejestracji w BDO. W 2022 roku wniosek o wpis do rejestru BDO można stworzyć tylko online ...

Program Ewidencja odpadów

Ewidencja odpadów program komputerowy dla firm, który znacząco ułatwia bieżące prowadzenia ewidencji odpadów. Program umożliwia rejestrowanie danych niezbędnych do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości odpadowej. Na podstawie wprowadzonych informacji możesz wygenerować kilkadziesiąt zestawień i statystyk, w tym oficjalne dokumenty ewidencyjne oraz roczne zestawienia danych dla Marszałka Województwa. Zapewniamy naszym klientom nie tylko elastyczne i łatwe w obsłudze oprogramowanie ale także profesjonalne wsparcie techniczne oraz merytoryczne w zakresie ewidencji odpadów. <<<SPRAWDŹ CENY>>> Nasz program Ewidencja odpadów to profesjonalne narzędzie umożliwiające rejestrację około 1000 różnych zdarzeń przewidzianych przez prawo w procesie gospodarowania odpadami. Zdajemy sobie jednak sprawę z faktu, że każde przedsiębiorstwo ma inne wymagania i potrzeby. Dlatego możesz dostosować nasz program do swoich potrzeb. Jest to elastyczne oprogramowanie, które pozwala w łatwy sposób prowadzić ewidencję odpadów niezależnie od ...

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Art.  1.  W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 785, 1566 i 2056) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 3: a) w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: "Właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, oraz warunki uznania odpadów za niebezpieczne, z wyjątkiem warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne, określają przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępującego załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 365 z 19.12.2014, str. 89, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem (UE) ...

Zmiany w ewidencji odpadów i sprawozdaniach odpadowych za 2018 rok

14 listopada 2019 (aktualizacja) OD 1 STYCZNIA 2020 r. NOWE OBOWIĄZKI W BDO! Ewidencja odpadów na bieżąco w BDO! Trwają prace nad kolejną nowelizacją ustawy o odpadach, która ma umożliwić kolejną dużą zmianę w ewidencji odpadów po wprowadzeniu rejestru BDO. Dla ewidencji odpadów istotne są prace nad wprowadzeniem nowych sprawozdań oraz dokumentów wykorzystywanych na potrzeby ewidencji odpadów. Zmianie ulec ma także forma sporządzania dokumentów. Dozwolone ma być wystawianie dokumentów związanych z ewidencją odpadów tylko w formie elektronicznej. Także zbiorcze zestawienie danych o odpadach zwane często także sprawozdaniem o odpadach ma być składane tylko w formie elektronicznej. Pierwsze elektroniczne sprawozdania mają być składane za 2019 rok. Na chwile obecną prace nad nowelizacją trwają. W grudniu 2018 roku nad ustawą pracował Komitet stały rady ministrów, czekamy aż trafi ona do sejmu RP ...

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

26 lipca 2016 (aktualizacja) 12 stycznia 2016 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym zastąpiła ona od 1 stycznia 2016 r. ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1155, z późn. zm.). Nowa ustawa składa się z 16 rozdziałów oraz 6 załączników. Ustawa określa środki służące ochronie środowiska i zdrowia ludzi przez zapobieganie niekorzystnym skutkom wytwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i gospodarowania nim lub przez ograniczanie tych skutków oraz ogólnych skutków wykorzystania zasobów i poprawę efektywności ich wykorzystania. Ustawę stosuje się do sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz do zużytego sprzętu. Przez sprzęt rozumie się urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz urządzenie mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub ...

Sprawozdanie BDO 2024

1 lipca 2024 (aktualizacja) Sprawozdanie odpadowe w BDO za 2023 rok powinno zostać złożone według nowych zasad w BDO do piątku 15 marca 2024 roku! Sprawozdanie odpadowe za 2023 rok w BDO zawiera 13 działów oraz 31 tabel, które należy wypełnić danymi na podstawie ewidencji odpadów prowadzonej w poprzednim roku kalendarzowym. Niezależnie od tego, czy w poprzednim roku były wystawiane karty przekazania odpadów w BDO, w 2024 roku składamy sprawozdanie odpadowe za 2023 rok. Pamiętaj, karty przekazania odpadów ewidencjonują jak wytworzone odpady zostały zagospodarowane. Wytwórca odpadów w sprawozdaniu odpadowym wykazuje wytworzenie odpadów niezależnie od kart przekazania odpadów (KPO). O obowiązku złożenia sprawozdania w BDO przesądza nie fakt wystawienia KPO, lecz fakt wytworzenia odpadów w danym roku kalendarzowym. Podmioty zbierające odpady lub przetwarzające odpady powinny wysyłać sprawozdanie co roku, jeżeli nie ...

Projekt rozporządzenia w sprawie funkcjonowania bazy danych o produktach i opakowaniach

27 września 2015 W projekcie rozporządzenia określony został adres strony internetowej rejestru umożliwiającego dostęp do indywidualnego konta w BDO, sposób prowadzenia i szczegółowy zakres informacji objęty obowiązkiem gromadzenia w BDO, a także zakres uprawnień dla poszczególnych użytkowników. Określenie ww. elementów w projektowanym dokumencie ma na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania BDO, ujednolicenie systemu gromadzenia i przetwarzania informacji (zgodnie z wymaganiami informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne), a także określenie uprawnień dla poszczególnych użytkowników systemu. Przeczytaj aktualne informacje o BDO Obecnie funkcjonujący system sprawozdawczości i gromadzenia danych, z zakresu gospodarki odpadami, stwarza istotne problemy zarówno dla samorządów, jak również dla administracji centralnej, związane z wykonywaniem obowiązków sprawozdawczych na poziomie krajowym oraz Unii Europejskiej. Ponadto dotychczasowe przepisy krajowe zobowiązywały przedsiębiorców, podlegających przepisom poszczególnych ustaw z zakresu gospodarki odpadami, do składania odpowiednich corocznych sprawozdań ...

Projekt rozporządzenia w sprawie dokumentów ewidencyjnych

27 października 2014 Wczoraj Ministerstwo Środowiska udostępniło nową wersję rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Poniżej zamieszczam link. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów stanowi wykonanie upoważnienia określonego w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). Zgodnie z art. 250 ust. 1 ustawy o odpadach obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 249, poz. 1673) zachowuje moc do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia, nie dłużej jednak niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy o odpadach, czyli do dnia 23 stycznia 2015 r. Zatem konieczne jest wydanie ...

Karta przekazania odpadów 2015/2018

9 października 2018 (aktualizacja) 9 stycznia 2015  Od 1 stycznia 2015 obowiązuje nas nowy wzór Karty przekazania odpadów (KPO). Przeanalizujemy krok po kroku, co uległo zmianie. Zamiany omówimy sekcja po sekcji. Na grafikach w kolorze czerwonym oznaczone są zmiany w Karcie przekazania odpadu w 2015 roku. Wzór karty obowiązuje także w 2018 roku.  Zobacz jak wypełnić kartę przekazania odpadów Zmiany wprowadzone w karcie przekazania odpadu w 2015 roku Oddzielono komórki i zmieniono „Rok ewidencji” na „Rok kalendarzowy”. KPO2014 KPO2015 Nazwę i adres dla A, B i C podaje się w jednej komórce. A1 poniżej A2. Dodano dodatkową komórkę dla „Miejsce prowadzenia działalności” A4 i C4. Dodano wiersz „Nr rejestrowy”. Zmieniono opis komórki „Posiadacz odpadów, któremu należy przekazać odpad” - wpisujemy tu dane z komórki C1 i C4. W komórce zawsze podajemy dane, ...

Karta ewidencji odpadów 2024

1 lipca 2024 (aktualizacja) Karta ewidencji odpadów (KEO) może być wystawiana i prowadzona tylko w BDO. Karta ewidencji odpadów jest czymś w rodzaju księgi przychodów i rozchodów odpadów. Podmiot ma obowiązek wykazać w karcie ewidencji odpadów, w jaki sposób wszedł w posiadanie odpadów i co się z nimi stało dalej. Karta Ewidencji odpadów stanowi podstawę do przygotowania sprawozdania odpadowego dla Marszałka Województwa. W zeszłym roku weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach, która nakłada nowe obowiązki związane z karą ewidencji odpadów. Niestety najważniejsze problemy związane z kartą ewidencji odpadów, pomimo zmian w prawie pozostają aktualne także w 2024 roku. Chodzi o brak jasnych ustawowych wytycznych odnośnie wypełniania karty ewidencji odpadów (KEO). Do karty ewidencji odpadów w systemie BDO zastosowanie mają przede wszystkim ogólne przepisy dotyczące ewidencji odpadów. Każdy przedsiębiorca musi ...

Zmiany w katalogu odpadów

Zmiana katalogu odpadów od 7 stycznia 2020 roku Od 7 stycznia 2020 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.  w sprawie katalogu odpadów.  Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2422, z późn. zm.), który uchylał Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów. Nowe rozporządzenie w sposób analogiczny jak w rozporządzeniu z 2014 r. określa katalog odpadów ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych. Rozporządzenie nie dokonuje znacznych zmian w katalogu odpadów w stosunku do obowiązującego rozporządzenia. Zobacz wyszukiwarkę kodów odpadów opartą na nowym rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.  w sprawie katalogu odpadów. Zmiana katalogu odpadów 2015 roku ...

Ewidencja odpadów obowiązki przedsiębiorców

1 lipca 2024 (aktualizacja) Ewidencja odpadów 2023/2024 Ewidencję odpadów w 2024 roku prowadzi się tylko i wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO – Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Dokumenty ewidencji odpadów sporządza się bezpośrednio w systemie BDO lub z wykorzystaniem zewnętrznych aplikacji zintegrowanych z systemem BDO przez API. Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów. Ewidencjonowanie odpadów ma zapewnić ilościową i jakościową kontrolę odpadów wytwarzanych, przekazywanych, transportowanych, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianych. Ewidencja odpadów zapewnia także kompleksową kontrolę w zakresie obrotu odpadami oraz transportu odpadów. Obowiązek prowadzenia przez firmy i instytucje ewidencji opadów spełnia dwie podstawowe funkcje: statystyczną oraz kontrolną. Przedsiębiorcy zazwyczaj zwracają uwagę tylko na aspekt kontrolny, tymczasem to aspekt statystyczny często pozwala ...

Ministerstwo potwierdza nowe wzory dokumentów

17 grudnia 2014 W dniu wczorajszym ministerstwo środowiska potwierdziło nieoficjalnie ostateczny kształt nowej Karty ewidencji odpadów. Data publikacji nowego rozporządzenia nie jest znana, ale pewne jest, że przedsiębiorcy po długiej sylwestrowej nocy 1 stycznia 2015 staną przed kolejnym wyzwaniem dostosowania swoich systemów komputerowych do nowych wzorów dokumentów. Podstawowym dokumentem ewidencji odpadów jest karta ewidencji odpadu, sporządzana odrębnie dla każdego rodzaju odpadu. Karta ewidencji służy ewidencjonowaniu odpadów wytwarzanych, przyjmowanych od innych posiadaczy, przetwarzanych we własnym zakresie oraz przekazywanych innym posiadaczom. Dane na karcie ewidencji odpadów mają być uzupełniane niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczą. Karta przekazania odpadu jest dokumentem potwierdzającym przekazanie odpadu. Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad od innego posiadacza, jest zobowiązany potwierdzić przejęcie odpadu na karcie przekazania odpadu, sporządzonej uprzednio przez posiadacza, który pozbywa się tego odpadu. W ustawie wyraźnie ...

AKTUALIZACJE PROGRAMU

Program generuje automatycznie dokumenty na potrzeby ewidencji odpadów zgodnie z ustawą z 23 stycznia 2020! AKTUALIZACJA LUTY 2020 Wersja 5.16.2 Instalacja zajmie 3 minuty, dane przenoszą się automatycznie.  Program został dostosowany do nowych przepisów przejściowych. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw przywróciła czasowo możliwość ewidencji odpadów w formie papierowej w okresie przejściowym do dnia 30 czerwca 2020 roku. W przypadku awarii systemu BDO papierowa ewidencja odpadów będzie możliwa także po 30 czerwca 2020 roku. Co ważne, ewidencja w formie papierowej odbywa się z wykorzystaniem nowych wzorów dokumentów, które zostały określone w załączniku do ustawy. Wzory te różnią się zarówno od dokumentów obowiązujących w 2019 roku, jak i od dokumentów wystawianych w systemie BDO. Dokumenty służące do ewidencji odpadów, np. KPO ...

ZMIANY PRAWA 2015

Rok 2015 jest dla przedsiębiorców zobowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów rokiem dużych zmian. Co ważne, zmiany te będą kontynuowane. Należy pamiętać, że trwają prace nad nowymi rozporządzeniami. Zbiorcze zestawienia danych za 2015 rok, które będziemy przygotowywać w marcu 2016 roku, trzeba będzie składać na nowych formularzach. Główną zmianą dla przedsiębiorców w 2015 roku były nowe wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, z wyodrębnieniem ewidencji komunalnych osadów ściekowych, ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Rozporządzenie zostało opublikowane 31 grudnia 2014 roku. Ministerstwo wprowadziło także nowe rozporządzenie o katalogu odpadów. Zmiany prawa, o których pisaliśmy w 2015 roku: Karta ewidencji odpadów 2015 Karta przekazania odpadów 2015 Zmiany w katalogu odpadów Obowiązki ewidencyjne przedsiębiorców ...