KartaEwidencji.pl – BDO | Ewidencja odpadów 2024

Ewidencja odpadów – Poradnik BDO | Szkolenia BDO | Najnowsze przepisy prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie merytoryczne.

Karta przekazania odpadów 2015/2018

9 października 2018 (aktualizacja)
9 stycznia 2015 

Od 1 stycznia 2015 obowiązuje nas nowy wzór Karty przekazania odpadów (KPO). Przeanalizujemy krok po kroku, co uległo zmianie. Zamiany omówimy sekcja po sekcji. Na grafikach w kolorze czerwonym oznaczone są zmiany w Karcie przekazania odpadu w 2015 roku. Wzór karty obowiązuje także w 2018 roku. 

Zobacz jak wypełnić kartę przekazania odpadów

Zmiany wprowadzone w karcie przekazania odpadu w 2015 roku

Oddzielono komórki i zmieniono „Rok ewidencji” na „Rok kalendarzowy”.

Karta przekazania odpadu 1

KPO2014
Karta przekazania odpadu 4

KPO2015

Nazwę i adres dla A, B i C podaje się w jednej komórce. A1 poniżej A2.

Karta przekazania odpadu 2

Dodano dodatkową komórkę dla „Miejsce prowadzenia działalności” A4 i C4. Dodano wiersz „Nr rejestrowy”. Zmieniono opis komórki „Posiadacz odpadów, któremu należy przekazać odpad” – wpisujemy tu dane z komórki C1 i C4. W komórce zawsze podajemy dane, które pochodzą z komórek C1 i C4. Chodzi o to, by zestawić nazwę posiadacza, do którego trafiają odpady, z adresem prowadzenia działalności.

Karta przekazania odpadu 3

Zrezygnowano z pola dotyczącego DPO i DPR. Pola te od lat stanowiły praktyczny problem w obiegu dokumentów ewidencyjnych.

Karta przekazania odpadu 7

Dla F i G brak zmian, dodano tylko osobne komórki dla wartości.

Karta przekazania odpadu 5

Dla H i J brak zmian. Dane wpisujemy bez zmian, ale dla I została wprowadzona istotna zmiana, jeżeli chodzi o dokładność i zaokrąglanie danych.
Dane podajemy zawsze z dokładnością do 3 miejsc po przecinku. W przypadku gdy masa odpadów jest mniejsza niż 0,001 Mg, należy podać masę w zaokrągleniu do 0,001 Mg. Czyli jeżeli będzie to np. 0,0004, to program musi wstawiać 0,001. Zaokrąglanie wartości większych niż 0,001 Mg wprowadza się standardowo. Na końcu dołączono dodatkową kolumnę.

Karta przekazania odpadu 6

Zmieniono tylko opis w środkowej kolumnie.

Andrzej Szewski