KartaEwidencji.pl – BDO | Ewidencja odpadów 2022

Ewidencja odpadów – Poradnik BDO | Szkolenia BDO | Program | Najnowsze przepisy prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie merytoryczne.

Wzór karty przekazania odpadu 2022

8 sierpnia 2022 (aktualizacja)

W 2022 roku karty przekazania odpadów (KPO) wystawia się tylko i wyłącznie w systemie BDO. Do transportu nie wystarczy karta przekazania odpadów, musimy wygenerować dodatkowy dokument potwierdzenie KPO. Wyjątkiem od tej zasady w 2022 roku jest tylko oficjalna awaria BDO gdy można wystawić kartę przekazania odpadów w formie papierowej z wykorzystaniem nowych wzorów dokumentów, stworzonych na potrzeby ewentualnej awarii systemu BDO. Przedsiębiorcy, którzy wystawiali papierowe KPO w latach poprzednich muszą w 2022 roku działać już w oparciu o system BDO. Oczywiście pozostaje pytanie co z papierowymi kartami przekazania odpadów z lat poprzednich. Czy wprowadzać stare karty przekazania odpadów do  BDO? Przecież dane z tych kart przekazania muszą znaleźć się w rocznym sprawozdaniu odpadowym w BDO.

Szczegółowy opis nowych przepisów i procesu wystawiania KPO oraz nowe wzory dokumentów wraz z ich omówieniem jak je wypełnić znajdziesz w nowym  poradniku BDO

W okresie przejściowym, który skończył się w 2021 roku, wystawienie karty przekazania odpadów (KPO) lub karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK) w formie papierowej było dozwolone tylko, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych formie papierowej. W okresie przejściowym stosowało się nowe wzory karty przekazania odpadów oraz nowe zasady wypełniania KPO. Zmianie uległy obie karty przekazania odpadów oraz pojawił czasowy się obowiązek wprowadzenia informacji z KPO do systemu BDO. Od maja 2020 roku zniesiono jednak ostatecznie obowiązek wprowadzania KPO za 2020 rok do systemu BDO. Należy pamiętać, że jeżeli posiadacz odpadów ma dostęp do systemu BDO powinien wystawiać kartę przekazania odpadów (KPO) elektronicznie za pośrednictwem systemu BDO. Jak to zrobić szybko i skutecznie, tak by zaakceptował ją odbierający odpady dowiesz się z naszego poradnika BDO, w którym objaśniamy rozwiązania właściwe dla danej branży.

Od 23 września 2021 roku nowe kary za błędy w kartach przekazania odpadów w BDO!

Pamiętaj w 2022 roku nie wystawisz już papierowej karty przekazania odpadów! Należy uzyskać dostęp do systemu BDO by od 1 stycznia 2021 zachować możliwość przekazania odpadów zgodnie z prawem. Firmy, które wystawiały papierowe karty przekazania odpadów napotykają na liczne problemy przechodząc na ewidencję odpadów w systemie BDO, w naszym poradniku BDO odpowiadamy na najważniejsze pytania przedsiębiorców.

W 2022 roku więcej kart przekazania odpadów w BDO!

Błędy w KPO o statusie zrealizowane przejęcie w systemie BDO 

W poradniku BDO prezentujemy 3 różne warianty poprawienia błędów przy wystawianiu KPO w systemie BDO w zależności o rodzaju popełnionego błędu.

Warto  zwrócić uwagę na szereg nowych problemów, jakie pojawiły się wraz z ponownym wprowadzeniem papierowej KPO. Objaśnienia do wzoru umieszczone w załączniku nie wyjaśniają szeregu kwestii związanych przede wszystkie z tymi polami w formularzu KPO, które odnoszą się do poszczególnych statusów KPO w systemie BDO.

Dotychczas wzór karty przekazania odpadu zgodny z ustawą o odpadach oraz nowym  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów obowiązuje od 1 maja 2019 roku.

Dowiedz się wszystkiego o KPO w BDO! Od 1 stycznia 2022 roku wprowadzono zmiany w module ewidencja odpadów w BDO!

Wzór papierowej karty przekazania odpadów KPO2020

Zobacz, które pola pominąć w KPO

Jeżeli wystawiasz dużo kart przekazania odpadów (KPO) możesz oszczędzić dużo czasu dzięki prawidłowej organizacji tego procesu. Pamiętaj karta przekazania odpadów musi być wystawiona dla każdego odpadu osobno zawsze gdy przekazujesz odpady. Wszystkie karty przekazania odpadów muszą być raz w miesiącu ujęte w karcie ewidencji odpadów. Z kolej wszystkie karty ewidencji odpadu muszą zostać ujęte w rocznym zestawieniu danych dla marszałka województwa. To roczne sprawozdanie o odpadach trzeba przekazać  raz do roku do urzędu. Dlatego warto skorzystać z programu komputerowego ewidencja odpadów.

Pobierz program ewidencja odpadów (maj 2020)

 

Jak  wygląda ewidencja odpadów w BDO od 1 stycznia 2022 roku?

Pobierz poprzednie wersje karty przekazania odpadu z maja 2019 roku: