KartaEwidencji.pl – Ewidencja odpadów 2020

Ewidencja odpadów – Program zgodny z najnowszymi przepisami prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie techniczne.

Wzór karty przekazania odpadu

22 września 2020 (aktualizacja)

Od stycznia 2020 roku karty przekazania odpadów (KPO) wystawia się w systemie BDO wraz z potwierdzeniem KPO. Wyjątkiem od tej zasady jest okres przejściowy dla karty przekazania odpadów do dnia 31 grudnia 2020 roku, w którym posiadacz odpadów może wystawić KPO w formie papierowej z wykorzystaniem nowych wzorów dokumentów, stworzonych na potrzeby okresu przejściowego oraz ewentualnej awarii systemu BDO. Możliwość wystawienia papierowej karty przekazania odpadów wynika z art. 236a ustawy o odpadach, który został wprowadzony ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Szczegółowy opis nowych przepisów i procesu wystawiania KPO oraz nowe wzory dokumentów papierowych wraz z ich omówieniem jak je wypełnić znajdziesz w poradniku BDO

W okresie przejściowym wystawienie karty przekazania odpadów (KPO) lub karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK) w formie papierowej jest dozwolone tylko, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych formie papierowej. W okresie przejściowym stosuje się nowe wzory karty przekazania odpadów oraz nowe zasady wypełniania KPO. Zmianie uległy obie karty przekazania odpadów oraz pojawił się obowiązek wprowadzenia informacji z KPO do systemu BDO. Choć obecnie trwają prace nad zniesieniem obowiązku wprowadzania KPO za 2020 rok do systemu BDO. Należy pamiętać, że jeżeli posiadacz odpadów ma dostęp do systemu BDO powinien wystawiać kartę przekazania odpadów (KPO) elektronicznie za pośrednictwem systemu BDO. Jak to zrobić szybko i skutecznie, tak by zaakceptował ją odbierający odpady dowiesz się z naszego poradnika BDO, w którym objaśniamy rozwiązania właściwe dla danej branży.

Błędy w KPO o statusie zrealizowane przejęcie w systemie BDO 

W poradniku BDO prezentujemy 3 różne warianty poprawienia błędów przy wystawianiu KPO w systemie BDO w zależności o rodzaju popełnionego błędu.

Warto  zwrócić uwagę na szereg nowych problemów, jakie pojawiły się wraz z ponownym wprowadzeniem papierowej KPO. Objaśnienia do wzoru umieszczone w załączniku nie wyjaśniają szeregu kwestii związanych przede wszystkie z tymi polami w formularzu KPO, które odnoszą się do poszczególnych statusów KPO w systemie BDO.

Dotychczas wzór karty przekazania odpadu zgodny z ustawą o odpadach oraz nowym  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów obowiązuje od 1 maja 2019 roku.

Dowiedz się wszystkiego o KPO w BDO!

Wzór papierowej karty przekazania odpadów KPO2020

Zobacz, które pola pominąć w KPO 2020

 

Jeżeli wystawiasz dużo kart przekazania odpadów (KPO) możesz oszczędzić dużo czasu korzystając z programu ewidencja odpadów. Pamiętaj karta przekazania odpadów musi być wystawiona dla każdego odpadu osobno zawsze gdy przekazujesz odpady. Wszystkie karty przekazania odpadów muszą być raz w miesiącu ujęte w karcie ewidencji odpadów. Z kolej wszystkie karty ewidencji odpadu muszą zostać ujęte w rocznym zestawieniu danych dla marszałka województwa. To roczne sprawozdanie o odpadach trzeba przekazać  raz do roku do urzędu. Dlatego warto skorzystać z programu komputerowego ewidencja odpadów.

Pobierz program ewidencja odpadów (maj 2020)

 

Jak  wygląda ewidencja odpadów w BDO od 1 stycznia 2020 roku?

Pobierz poprzednie wersje karty przekazania odpadu z maja 2019 roku: