KartaEwidencji.pl – Ewidencja odpadów 2020

Ewidencja odpadów – Program zgodny z najnowszymi przepisami prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie techniczne.

Wzór karty przekazania odpadu

2 kwietnia 2020 (aktualizacja)

Od stycznia 2020 roku karty przekazania odpadów (KPO) wystawia się w systemie BDO. Wyjątkiem od tej zasady jest okres przejściowy dla karty przekazania odpadów do dnia 31 grudnia 2020 roku, w którym posiadacz odpadów może wystawić KPO w formie papierowej z wykorzystaniem nowych wzorów dokumentów, stworzonych na potrzeby okresu przejściowego oraz ewentualnej awarii systemu BDO. Możliwość wystawienia papierowej karty przekazania odpadów wynika z art. 236a ustawy o odpadach, który został wprowadzony ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Szczegółowy opis nowych przepisów i procesu wystawiania KPO oraz nowe wzory dokumentów papierowych wraz z ich omówieniem jak je wypełnić znajdziesz w poradniku BDO

W okresie przejściowym wystawienie karty przekazania odpadów (KPO) lub karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK) w formie papierowej jest dozwolone tylko, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych formie papierowej. W okresie przejściowym stosuje się nowe wzory karty przekazania odpadów oraz nowe zasady wypełniania KPO. Zmianie uległ także obie karty przekazania odpadów oraz pojawił się obowiązek wprowadzenia informacji z KPO do systemu BDO.

Warto  zwrócić uwagę na szereg nowych problemów, jakie pojawiły się wraz z ponownym wprowadzeniem papierowej KPO. Objaśnienia do wzoru umieszczone w załączniku nie wyjaśniają szeregu kwestii związanych przede wszystkie z tymi polami w formularzu KPO, które odnoszą się do poszczególnych statusów KPO w systemie BDO.

Dotychczas wzór karty przekazania odpadu zgodny z ustawą o odpadach oraz nowym  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów obowiązuje od 1 maja 2019 roku.

OD 1 STYCZNIA 2020 r. NOWE OBOWIĄZKI W BDO!

Karta przekazania odpadów na bieżąco w BDO!

Wzór papierowej karty przekazania odpadów KPO2020

Zobacz co wpisać w poszczególne pola nowej KPO 2020

 

Jeżeli wystawiasz dużo kart przekazania odpadów (KPO) możesz oszczędzić dużo czasu korzystając z programu ewidencja odpadów. Pamiętaj karta przekazania odpadów musi być wystawiona dla każdego odpadu osobno zawsze gdy przekazujesz odpady. Wszystkie karty przekazania odpadów muszą być raz w miesiącu ujęte w karcie ewidencji odpadów. Z kolej wszystkie karty ewidencji odpadu muszą zostać ujęte w rocznym zestawieniu danych dla marszałka województwa. To roczne sprawozdanie o odpadach trzeba przekazać  raz do roku do urzędu. Dlatego warto skorzystać z programu komputerowego ewidencja odpadów.

Pobierz program ewidencja odpadów (luty 2020)

 

Jak  wygląda ewidencja odpadów w BDO od 1 stycznia 2020 roku?

Pobierz poprzednie wersje karty przekazania odpadu z maja 2019 roku: