KartaEwidencji.pl – BDO | Ewidencja odpadów 2023

Ewidencja odpadów – Poradnik BDO | Szkolenia BDO | Najnowsze przepisy prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie merytoryczne.

Szkolenie BDO – Ewidencja odpadów 2023

Nasze szkolenia łączą elementy szkoleniowe oraz doradcze i zawsze mają charakter indywidualny. Pracujemy razem na przykładzie Państwa firmy, analizując konkretne sytuacje. Rozwiązujemy Państwa problemy oraz odpowiadamy na pytania.  Szkolenie odbywa się w całości online. Osoba odbywająca szkolenie rozmawia z naszym ekspertem telefonicznie lub online, a na ekranie swojego komputera widzi udostępniane materiały oraz operacje wykonywane w systemie BDO. To Państwo ustalają, jakie operacje w systemie BDO będą przedmiotem ćwiczeń. Przed rozpoczęciem szkolenia prowadzący konsultację prześle Państwu link do podglądu szkolenia i w ustalonym terminie zadzwoni, aby przeprowadzić szkolenie. Szkolenie/konsultacje dotyczą wszystkiego co jest związane z ewidencją odpadów oraz sprawozdawczością odpadową i BDO a ich zakres jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i stanu wiedzy uczestnika.

 Każde szkolenie składa się z trzech etapów:

-Rozmowa wstępna – ustalenie zakresu szkolenia oraz profilu działalności firmy, otrzymują Państwo nasz poradnik BDO
okSzkolenie oraz konsultacje online – po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat ukończenia
okWsparcie po szkoleniu – w przypadku pojawienia się dodatkowych pytań można zwrócić się do nas po pomoc

Cena od 599 zł – cena szkolenia jest ustalana indywidualnie i jest uzależniona od zakresu konsultacji oraz ilości uczestników.

Zapisz się na szkolenie/konsultacje


Nazwa firmy

Numer Nip

Imię i nazwisko

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Adres

Opis działalności firmy:

Ilość uczestników szkolenia:
Proponowany termin szkolenia:

Po przesłaniu wypełnionego formularza otrzymasz automatyczne potwierdzenie zgłoszenia na wskazany adres na email. Następnie po weryfikacji zgłoszenia skontaktujemy się z tobą w celu ustalenia szczegółów szkolenia/konsultacji oraz potwierdzenia ceny oraz terminu. Po rozmowie wstępnej otrzymasz ofertę oraz fakturę proforma.
Masz pytania? Infolinia 797-708-704.


Przykładowe tematy poruszane podczas szkolenia

 • Ustalenie, jak dotychczas wyglądała ewidencja odpadów w firmie
 • Kto musi prowadzić ewidencję odpadów w BDO
 • Kogo nie dotyczy obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów
 • Przeniesienie odpowiedzialności za odpady wynajmujących lokale/biura
 • Katalog odpadów – Jak ustalić prawidłowe kody odpadów
 • Rozróżnienie odpadów komunalnych od niekomunalnych
 • Rejestr BDO
 • Nowe funkcje systemu BDO
 • Obowiązek rejestracji w BDO
 • Wgląd organów kontrolnych w dane zebrane w BDO
 • Rejestracja w BDO – Wnioski elektroniczne, rozpoczęcie pracy w systemie BDO
 • Składanie wniosku online
 • Pełnomocnictwo od zarządu firmy
 • Opłaty rejestrowe oraz roczne w BDO
 • Ewidencja odpadów w systemie BDO
 • Ogólne zasady ewidencji odpadów
 • Uproszczona ewidencja odpadów
 • Karta przekazania odpadów w systemie BDO
 • Karta ewidencji odpadów w systemie BDO
 • Ewidencja odpadów w przypadku awarii systemu BDO
 • Sprawozdawczość odpadowa w systemie BDO
 • Sprawozdawczość odpadowa za 2022 rok