KartaEwidencji.pl – Ewidencja odpadów 2020

Ewidencja odpadów – Program zgodny z najnowszymi przepisami prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie techniczne.

Karta ewidencji odpadów 2015-2019

17 marca 2020 (aktualizacja)

Od 1 maja 2019 roku nowy wzór karty ewidencji odpadów. Usunięto rubryką związaną z REGONem pozostałe pola pozostają bez zmian. Od dnia 1 maja należy jednak korzystać z nowego wzoru, który określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. W praktyce oznacza to, że karty ewidencji odpadów za styczeń, luty oraz marzec 2019 roku sporządzamy na starym wzorze. Za kwiecień 2019 roku możemy skorzystać zarówno z nowego jak i starego wzory karty ewidencji (KEO).  Wpisy w Karcie ewidencji odpadów za miesiąc maj 2019 i kolejne muszą być dokonywane na nowych wzorach dokumentów.

OD 1 STYCZNIA 2020 r. NOWE OBOWIĄZKI W BDO!

Karta Ewidencji na bieżąco w BDO!

Od 1 stycznia 2015 obowiązuje nas nowy wzór Karty ewidencji odpadów (KEO). Ten sam wzór Karty ewidencji odpadów obowiązuje także w 2018 roku. Przeanalizujmy dokładnie, co uległo zmianie. Zmiany będziemy omawiać sekcja po sekcji. Na grafikach na czerwono oznaczone są zmiany w Karcie ewidencji odpadu w 2015 roku.

Zobacz krok po kroku, jak wypełnić kartę ewidencji odpadów?

W porównaniu z poprzednią wersją karty ewidencji odpadów większość zmian w formularzu wynika z oddzielenia nazwy komórki od komórki z wartością.

Karta ewidencji odpadu 1

Część zawierająca informacje
Zmiany w części informacyjnej dotyczą głównie oddzielenia komórki z nazwą od komórki z wartością. Ponadto dodano wiersze: Nr rejestrowy, NIP i REGON, oraz zmieniono faks na e-mail. Rubryka numer rejestrowy w karcie ewidencji odpadu oznacza numer rejestrowy BDO. Pamiętaj, że od lipca 2018 roku każdy posiadacz odpadów powinien w karcie ewidencji odpadów wpisać numer BDO. Pozostałe dane nie uległy zmianie.

Karta ewidencji odpadów 2019

Od maja 2019 roku usunięto pole z numerem REGON z karty ewidencji odpadów.

Karta ewidencji odpadów 2014

Karta ewidencji odpadu 4

Karta ewidencji odpadów 2015
Karta ewidencji odpadu 2

Część karty ewidencji odpadów zawierająca dane o odpadach
Nastąpiła istotna zmiana, jeśli chodzi o dokładność i zaokrąglanie danych.
Od stycznia 2015 dane w karcie ewidencji odpadów podajemy zawsze z dokładnością do 3 miejsc po przecinku. W przypadku gdy masa odpadów jest mniejsza niż 0,001 Mg, należy podać masę w zaokrągleniu do 0,001 Mg. Czyli jeżeli będzie to np. 0,0004, to program musi wstawiać 0,001. Zaokrąglanie wartości większych niż 0,001 wprowadza się standardowo.

Karta ewidencji odpadu 3

C – Bez zmian
D – Bez zmian dla wstawianych wartości zmieniono tylko opisy komórek (w karcie na czerwono)
E – Bez zmian dla wstawianych wartości zmieniono tylko opisy komórek (w karcie na czerwono)
F – Bez zmian dla wstawianych wartości zmieniono tylko opisy komórek (w karcie na czerwono)
G i H – Zmieniono opisy komórek (w karcie na czerwono) i połączono komórki. Wcześniej dla G i dla H były osobne komórki; teraz w jedną komórkę wstawiamy albo G, albo H. Nie zachodzi sytuacja, gdy wstawiane byłyby warianty G i H jednocześnie.
L – Nowa kolumna „Sposób gospodarowania”

  • wstawiamy „Rec
  • wstawiamy„Wtn
  • wstawiamy„Ppu

Zobacz jak wypełnić najnowszy wzór karty ewidencji odpadów?

Andrzej Szewski