KartaEwidencji.pl – Ewidencja odpadów

Ewidencja odpadów – Program zgodny z najnowszymi przepisami prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie techniczne.

Zmiany w katalogu odpadów

W 2015 roku zmianie uległa struktura katalogu odpadów. Warto jednak pamiętać, że dla dokumentów za 2014 rok, takich jak KPO, KEO czy zbiorcze zestawiania dla Marszałka za 2014 rok, wprowadzamy stare nazwy.

Dodano 3 rodzaje odpadów:

 • 01 03 10*Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu zawierający substancje stwarzające zagrożenie inny niż odpady wymienione w 01 03 07
 • 16 03 07* Rtęć metaliczna
 • 19 03 08* Częściowo stabilizowana rtęć

Zmieniono nazwę grupy odpadów i nazwę podgrupy odpadów:

02, 18; 02 01, 10 12, 17 03, 17 06, 17 08, 18 01, 18 02;

Zmieniono nazwę rodzaju odpadów:

01 03 09, 06 08 02*, 10 04 02*, 10 05 10*, 10 05 11, 10 06 02, 10 07 02, 10 08 10*, 10 08 11, 15 01 10*, 17 03 01*, 17 03 02, 17 06 05*, 17 08 01*, 17 08 02, 18 01 04, 19 03 04*, 20 01 41;

Ponieważ nazwy rodzaju odpadów są zaciągane do oficjalnych dokumentów, to dla powyższych odpadów (18 przypadków na czerwono) w zależności od tego, czy dokument dotyczy roku 2015 czy lat poprzednich, musimy podać nazwę starą lub nową.

Tylko stare nazwy tych 18 odpadów powinny być wprowadzane dla dokumentów:

 1. Karta ewidencji odpadu (za 2014 rok)
 2. Karta przekazania odpadu (za 2014 rok)
 3. Rodzaje i ilości wytworzonych odpadów
 4. Rodzaje i ilości odebranych odpadów komunalnych
 5. Rodzaje i ilości zebranych odpadów
 6. Rodzaje i ilości odpadów poddanych odzyskowi
 7. Rodzaje i ilości unieszkodliwionych odpadów
 8. Instalacje i urządzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
 9. Składowiska odpadów
 10. Spalarnie i współspalarnie odpadów

 

Powinno cię zainteresować:

 

Andrzej Szewski

Data publikacji: 6 stycznia 2015
Aktualizacja: 11 października 2018