KartaEwidencji.pl – BDO | Ewidencja odpadów 2024

Ewidencja odpadów – Poradnik BDO | Szkolenia BDO | Najnowsze przepisy prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie merytoryczne.

Zmiany w katalogu odpadów

Zmiana katalogu odpadów od 7 stycznia 2020 roku

Od 7 stycznia 2020 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.  w sprawie katalogu odpadów.  Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2422, z późn. zm.), który uchylał Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów. Nowe rozporządzenie w sposób analogiczny jak w rozporządzeniu z 2014 r. określa katalog odpadów ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych. Rozporządzenie nie dokonuje znacznych zmian w katalogu odpadów w stosunku do obowiązującego rozporządzenia.

Zobacz wyszukiwarkę kodów odpadów opartą na nowym rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.  w sprawie katalogu odpadów.

Zmiana katalogu odpadów 2015 roku

Poprzednia zmiana miała miejsce w 2015 roku zmianie uległa struktura katalogu odpadów. Warto jednak pamiętać, że dla dokumentów za 2014 rok, takich jak KPO, KEO czy zbiorcze zestawiania dla Marszałka za 2014 rok, wprowadzamy stare nazwy.

Dodano 3 rodzaje odpadów:

 • 01 03 10*Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu zawierający substancje stwarzające zagrożenie inny niż odpady wymienione w 01 03 07
 • 16 03 07* Rtęć metaliczna
 • 19 03 08* Częściowo stabilizowana rtęć

Zmieniono nazwę grupy odpadów i nazwę podgrupy odpadów:

02, 18; 02 01, 10 12, 17 03, 17 06, 17 08, 18 01, 18 02;

Zmieniono nazwę rodzaju odpadów:

01 03 09, 06 08 02*, 10 04 02*, 10 05 10*, 10 05 11, 10 06 02, 10 07 02, 10 08 10*, 10 08 11, 15 01 10*, 17 03 01*, 17 03 02, 17 06 05*, 17 08 01*, 17 08 02, 18 01 04, 19 03 04*, 20 01 41;

Ponieważ nazwy rodzaju odpadów są zaciągane do oficjalnych dokumentów, to dla powyższych odpadów (18 przypadków na czerwono) w zależności od tego, czy dokument dotyczy roku 2015 czy lat poprzednich, musimy podać nazwę starą lub nową.

Tylko stare nazwy tych 18 odpadów powinny być wprowadzane dla dokumentów:

 1. Karta ewidencji odpadu (za 2014 rok)
 2. Karta przekazania odpadu (za 2014 rok)
 3. Rodzaje i ilości wytworzonych odpadów
 4. Rodzaje i ilości odebranych odpadów komunalnych
 5. Rodzaje i ilości zebranych odpadów
 6. Rodzaje i ilości odpadów poddanych odzyskowi
 7. Rodzaje i ilości unieszkodliwionych odpadów
 8. Instalacje i urządzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
 9. Składowiska odpadów
 10. Spalarnie i współspalarnie odpadów

 

Powinno cię zainteresować:

 

Andrzej Szewski

Data publikacji: 6 stycznia 2015
Aktualizacja: 11 października 2018