KartaEwidencji.pl – BDO | Ewidencja odpadów 2024

Ewidencja odpadów – Poradnik BDO | Szkolenia BDO | Najnowsze przepisy prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie merytoryczne.

Audyt BDO | Pomoc BDO

Jako firma zajmujemy się ewidencją odpadów oraz sprawozdawczością odpadową od 1999 roku. Przez ponad 20 lat pomogliśmy tysiącom podmiotów – zarówno małym jak i dużym firmom. Z doświadczenia wiemy, że kwestie związane z ewidencją odpadów w BDO są trudne tylko na pierwszym etapie, gdy należy ustalić prawidłowy schemat postępowania.
Jeżeli w sposób prawidłowy ustalimy schemat działania, w kolejnych latach najczęściej wystarczy po prostu go powielać. Przepisy nie są ani proste, ani jednoznaczne, a organy kontrolne, takie jak np. WIOŚ, często interpretują je zupełnie inaczej niż przedsiębiorca, dla którego sprawy odpadów oraz BDO są tematem pobocznym. W trakcie audytu wspólnie sprawdzimy dotychczas podejmowane przez Państwa działania w BDO, ustalimy właściwy schemat postępowania i wdrożymy ewentualne działania naprawcze.

Nasza usługa audytu BDO skierowana jest do firm lub instytucji, które działają już w BDO, ale nie mają pewności, czy robią to prawidłowo.

Każdy audyt BDO składa się z czterech etapów:
- Wstępna rozmowa telefoniczna – ustalenie profilu działalności firmy oraz niezbędnych do przeprowadzenia audytu dokumentów oraz informacji. Otrzymują Państwo nasz poradnik BDO.
- Audyt danych zgromadzonych w BDO – przeprowadzamy audyt dotychczas podejmowanych działań w systemie BDO obejmujący zarówno ewidencję odpadów jaki sprawozdawczość odpadową klienta. Ustalamy prawidłowy schemat ewidencji dla danego podmiotu.
- Konsultacje online –  w celu omówienia oraz wdrożenia zaleceń z audytu. Na życzenie przygotujemy szczegółowy raport z audytu wraz z zaleceniami.
- Wsparcie po audycie – w przypadku pojawienia się dodatkowych pytań można zwrócić się do nas ponownie po pomoc.
Cena audytu od 699 zł – cena jest ustalana indywidualnie i jest uzależniona od zakresu konsultacji oraz ilości uczestników

Zapisz się na audyt BDO

  Nazwa firmy

  Numer Nip

  Imię i nazwisko

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu

  Adres

  Opis działalności firmy:

  Sposób gospodarowania odpadami:
  Wytwórca odpadówZbierającyPrzetwarzający
  Liczba uczestników:
  Proponowany termin audytu:

  Po przesłaniu wypełnionego formularza otrzymasz automatyczne potwierdzenie zgłoszenia na wskazany adres email. Następnie po weryfikacji zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia szczegółów audytu oraz potwierdzenia ceny oraz terminu.
  Po rozmowie wstępnej otrzymasz ofertę oraz fakturę proforma tak byś mógł podjąć decyzję na spokojnie.
   
  Masz pytania? Infolinia 797-708-704  Przykładowy zakres audytu BDO

  • Przed audytem BDO zapoznamy się i przeanalizujemy niezbędne dokumenty dostarczone przez Klienta (np. decyzje, pisma urzędowe, umowy)
  • Weryfikacja, czy istnieje możliwość skorzystania ze zwolnień (przedmiotowe lub podmiotowe)
  • Weryfikacja poprawności wpisu w rejestrze BDO
  • Ustalenie, jak dotychczas wyglądała ewidencja odpadów w BDO
  • Ustalenie, jak dotychczas wygląda postępowanie z odpadami w firmie
  • Weryfikacja klasyfikacji odpadów, ustalenie prawidłowych kodów odpadów dla audytowanej firmy
  • Omówienie z klientem najważniejszych zagrożeń związanych z gospodarką odpadami występującymi w przypadku jego konkretnej działalności
  • Ustalenie właściwego i bezpiecznego schematu działania dla konkretnej działalności 
  • Weryfikacja możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencja odpadów
  • Weryfikacja kart przekazania odpadów w systemie BDO
  • Weryfikacja kart ewidencji odpadów w systemie BDO
  • Weryfikacja sprawozdawczości odpadowej w systemie BDO
  • Wdrożenie ewentualnych działań naprawczych po audycie BDO