KartaEwidencji.pl – BDO | Ewidencja odpadów 2023

Ewidencja odpadów – Poradnik BDO | Szkolenia BDO | Najnowsze przepisy prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie merytoryczne.

Audyt BDO | Pomoc BDO

Jako firma zajmujemy się ewidencją odpadów oraz sprawozdawczością odpadową od 1999 roku. Przez ponad 20 lat pomogliśmy tysiącom podmiotów - zarówno małym jak i dużym firmom. Z doświadczenia wiemy, że kwestie związane z ewidencją odpadów w BDO są trudne tylko na pierwszym etapie, gdy należy ustalić prawidłowy schemat postępowania.
Jeżeli w sposób prawidłowy ustalimy schemat działania, w kolejnych latach najczęściej wystarczy po prostu go powielać. Przepisy nie są ani proste, ani jednoznaczne, a organy kontrolne, takie jak np. WIOŚ, często interpretują je zupełnie inaczej niż przedsiębiorca, dla którego sprawy odpadów oraz BDO są tematem pobocznym. W trakcie audytu wspólnie sprawdzimy dotychczas podejmowane przez Państwa działania w BDO, ustalimy właściwy schemat postępowania i wdrożymy ewentualne działania naprawcze. Nasza usługa audytu BDO skierowana jest do firm lub instytucji, które działają już w BDO, ale nie mają pewności, czy robią to prawidłowo.

Każdy audyt BDO składa się z trzech etapów:
- Wstępna rozmowa telefoniczna – ustalenie profilu działalności firmy oraz niezbędnych do przeprowadzenia audytu dokumentów oraz informacji. Otrzymują Państwo nasz poradnik BDO.
- Konsultacje online – wspólnie z Państwem przeprowadzamy audyt dotychczas podejmowanych działań w systemie BDO, ale także audyt postępowania z odpadami. Ustalamy prawidłowy schemat działania dla danego podmiotu.
- Wsparcie po audycie – w przypadku pojawienia się dodatkowych pytań można zwrócić się do nas ponownie po pomoc.
Cena audytu od 499 zł – cena jest ustalana indywidualnie i jest uzależniona od zakresu konsultacji oraz ilości uczestników

Zapisz się na audyt BDO

Nazwa firmy

Numer Nip

Imię i nazwisko

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Adres

Opis działalności firmy:

Sposób gospodarowania odpadami:
Wytwórca odpadówZbierającyPrzetwarzający
Liczba uczestników:
Proponowany termin audytu:

Po przesłaniu wypełnionego formularza otrzymasz automatyczne potwierdzenie zgłoszenia na wskazany adres email. Następnie po weryfikacji zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia szczegółów audytu oraz potwierdzenia ceny oraz terminu. Po rozmowie wstępnej otrzymasz ofertę oraz fakturę proforma.
Masz pytania? Infolinia 797-708-704

 


 


Przykładowy zakres audytu BDO

 • Przed audytem BDO zapoznamy się i przeanalizujemy niezbędne dokumenty dostarczone przez Klienta (np. decyzje, pisma urzędowe)
 • Weryfikacja, czy istnieje możliwość skorzystania ze zwolnień (przedmiotowe lub podmiotowe)
 • Weryfikacja poprawności wpisu w rejestrze BDO
 • Ustalenie, jak dotychczas wyglądała ewidencja odpadów w BDO
 • Ustalenie, jak dotychczas wygląda postępowanie z odpadami w firmie
 • Weryfikacja klasyfikacji odpadów, ustalenie prawidłowych kodów odpadów dla audytowanej firmy
 • Omówienie z klientem najważniejszych zagrożeń związanych z gospodarką odpadami występującymi w przypadku jego konkretnej działalności
 • Ustalenie właściwego i bezpiecznego schematu działania dla konkretnej działalności 
 • Weryfikacja możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencja odpadów
 • Weryfikacja kart przekazania odpadów w systemie BDO
 • Weryfikacja kart ewidencji odpadów w systemie BDO
 • Weryfikacja sprawozdawczości odpadowej w systemie BDO
 • Wdrożenie ewentualnych działań naprawczych po audycie BDO