KartaEwidencji.pl – BDO | Ewidencja odpadów 2023

Ewidencja odpadów – Poradnik BDO | Szkolenia BDO | Najnowsze przepisy prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie merytoryczne.

BDO w gastronomii oraz handlu – Produkty jednorazowe oraz opakowania z tworzywa sztucznego.

14 września 2023 (aktualizacja)

Gastronomia a BDO – Opłaty za opakowania jednorazowe z tworzywa sztucznego rejestracja w BDO dla gastronomii oraz handlu obowiązkowa do 24 sierpnia 2023 roku

Produkty SUPOd 24 maja 2023 r. wprowadzono nowe obowiązki m.in. dla punktów handlowych oraz gastronomicznych udostępniających swoim klientom opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Podmioty te będą musiały pobierać od klientów dodatkowe opłaty oraz składać sprawozdania w systemie BDO. Nowe obowiązki zostały wprowadzone ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta jest transpozycją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (SUP).

Jeżeli prowadzisz punkt gastronomiczny lub handlowy, w którym udostępniasz klientom odpłatnie lub nieodpłatnie jednorazowe pojemniki na żywność lub kubki z tworzywa sztucznego, to musisz zarejestrować się w BDO do 24 sierpnia 2023 roku. Ale na tym nie koniec – już teraz (od 24 maja 2023) musisz prowadzić ewidencję, a na początku przyszłego roku musisz złożyć pierwsze sprawozdanie w BDO. Co najważniejsze, od 1 stycznia 2024 roku musisz zacząć pobierać specjalną opłatę od swoich klientów. Rejestracja w BDO to dopiero początek nowych obowiązków dla gastronomii i handlu. Obowiązki te w łatwy sposób zrealizujesz samodzielnie, a jeżeli masz wątpliwości, zachęcamy do lektury naszego Poradnika BDO. W Poradniku BDO znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania związane z BDO, nie tylko w zakresie opakowań z tworzyw sztucznych, ale także w zakresie odpadów.

Nowe obowiązki będą wdrażane stopniowo. Większość przepisów wchodzi w życie z dniem 24 maja 2023 roku, jednak część przepisów związanych z opłatami lub zakazami zacznie obowiązywać dopiero od 2024 roku. Przykładowo ewidencję kupowanych i udostępnianych opakowań należy prowadzić już od 23 maja 2023 r., ale obowiązek pobierania opłat w punktach handlowych, gastronomicznych oraz od urządzeń vendingowych zacznie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2024 roku.

rejestracja w BDO gastronomia handel

Nowe obowiązki w BDO (SUP) w punktach gastronomicznych oraz handlowych

  • Do 24 sierpnia 2023 roku musisz złożyć wniosek w BDO (wpis w BDO nastąpi wciągu 30 dni)
  • Rejestrujesz tylko punkty gastronomiczne lub handlowe, w których wydawane są określone opakowania SUP pojemniki na żywność albo kubki na napoje
  • Rejestracja każdego punktu/adresu odbywa się poprzez oddzielne MPD
  • Dla każdego MPD(punktu gastronomicznego/handlowego) wypełniasz dział II tabelę 8 rejestru BDO
  • Opłata rejestrowa nie dotyczy punktów handlowych oraz gastronomicznych
  • Rejestracja w BDO to dopiero początek Twoich obowiązków (czytaj więcej w poradniku BDO)

Obowiązek rejestracji w BDO punktów handlowych, gastronomii, urządzeń vendingowych, importerów

Nowe przepisy oznaczają dla wielu punktów gastronomicznych oraz handlowych obowiązek rejestracji w BDO poprzez złożenie wniosku rejestracyjnego w BDO. Uwaga: dotyczy to nie tylko firm niezarejestrowanych w BDO, ale także podmiotów, które uzyskały już wpis w rejestrze BDO i mają nadany numer rejestrowy BDO. Takie podmioty muszą złożyć w BDO wniosek aktualizacyjny. W obydwu przypadkach decyzję administracyjną musi wydać właściwy urząd marszałkowski. Wniosek rejestracyjny lub aktualizacyjny powinien być złożony do 24 sierpnia 2023 roku za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO. Co ważne, nowe obowiązki dotyczą także podmiotów, które uzyskały już wcześniej numer rej. BDO.

Od 1 stycznia 2024 roku zaczną obowiązywać przepisy związane z pobieraniem i odprowadzaniem opłat za opakowania jednorazowe z tworzywa sztucznego. Ustalono, że maksymalna stawka ww. opłaty może wynieść 1 zł za jedną sztukę opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, natomiast obowiązująca stawka opłaty, która przeznaczona będzie na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z tych produktów, zostanie określona w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw klimatu. Aktualnie projekt rozporządzenia przewiduje stawki 0,20 zł oraz 0,25 zł za jedną sztukę kubków lub pojemników. Szczegółowe zasady pobierania opłat od klientów oraz rozliczania się z urzędem marszałkowskim poznasz w rozdziale 14. naszego Poradnika BDO.

Ewidencja produktów i opakowań jednorazowych w gastronomii i handlu

Zarówno wprowadzający, jak i udostępniający produkty jednorazowe z tworzywa sztucznego mają obowiązek prowadzenia ewidencji produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego (ewidencja poza systemem BDO od 24 maja 2023 r.) oraz składania do marszałka województwa do 15 marca za rok poprzedni rocznego sprawozdania (po raz pierwszy sprawozdanie będzie składane za 2023 rok do 15 marca 2024 roku).

W naszym Poradniku BDO znajdziesz praktyczne narzędzia ułatwiające ewidencję opakowań w punktach handlowych oraz gastronomicznych, którą należy prowadzić poza systemem BDO od 24 maja 2023 roku.

Opakowania alternatywne w gastronomii i handlu

Na tym nie koniec nowych obowiązków w handlu i gastronomii. Od 1 lipca 2024 r. jednostki gastronomiczne oraz handlowe (nie dotyczy to urządzeń vendingowych) mają obowiązek zapewnić dostępność opakowań wytworzonych z materiałów innych niż tworzywa sztuczne, alternatywnych do opakowań będących produktami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, lub dostępność w sprzedaży produktów i opakowań wielokrotnego użytku.

rejestracja w BDO gastronomia handel

BDO w gastronomii i handlu

Pamiętaj, że BDO w gastronomii i handlu to nie tylko opakowania jednorazowego użytku z plastiku. Zarówno w handlu jak i w gastronomi mogą pojawić się także obowiązki związane z ewidencją odpadów, które są wytwarzane w firmie. Dlatego w naszym poradniku BDO znajdziesz informacje zarówno o opakowaniach jak i o ewidencji odpadów.