KartaEwidencji.pl – BDO | Ewidencja odpadów 2024

Ewidencja odpadów – Poradnik BDO | Szkolenia BDO | Najnowsze przepisy prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie merytoryczne.

Wzory dokumentów ewidencyjnych stosowanych na potrzeby papierowej ewidencji odpadów od stycznia 2020 roku

Zamieszczone wzory dokumentów mogą być stosowane na potrzeby papierowej ewidencji odpadów zarówno w okresie przejściowym do dnia 30 czerwca 2020 roku jak i po tym dniu w przypadku ogłoszenia przez administratora BDO. Informacje zwarte w dokumentach sporządzonych w formie papierowej wprowadza się niezwłocznie do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (system BDO). Wprowadzanie tych dokumentów należy zakończyć nie później niż w terminie do dnia 31 lipca 2020 r. w przypadku okresu przejściowego. Nie później niż w terminie 30 dni od dnia ustania awarii BDO, jeżeli dokument był wystawiony po 30 kwietnia 2020 roku.

O wprowadzeniu KPO do systemu BDO warto poinformować także transportującego oraz odbierającego odpady, by mogli oni zatwierdzić KPO w systemie BDO i dodać kartę do swojej karty ewidencji odpadów.

Jak wypełnić prawidłowo nowe wzory dokumentów?

 Pobierz wzory dokumentów w formie papierowej:

W poradniku BDO,  znajdziesz informacje jak wypełnić papierowe wzory dokumentów takich jak KPO. Pamiętaj nowe dokumenty mają charakter obiegowy czyli nie wszystkie pola wypełnia wystawiający.