KartaEwidencji.pl – BDO | Ewidencja odpadów 2024

Ewidencja odpadów – Poradnik BDO | Szkolenia BDO | Najnowsze przepisy prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie merytoryczne.

Ewidencja odpadów 2023 – Poradnik przedsiębiorcy

 

Dostępne jest nowe wydanie naszej publikacji na 2023 rok!

Ewidencja odpadów 2023 – Poradnik BDO Ewidencja odpadów oraz sprawozdawczość odpadowa

Poradnik tłumaczy obowiązki związane z rejestrem BDO, ewidencją odpadów oraz sprawozdawczością odpadową, uwzględniając zmiany, które wchodzą w życie od 2023 roku. W przystępny sposób dowiesz się, jakie obowiązki prawne ciążą teraz na Twojej firmie lub instytucji. Autorzy pokazują, jak w praktyce prawidłowo korzystać z nowego systemu BDO w zakresie niezbędnym dla Twojej konkretnej działalności. Tłumaczymy krok po kroku, jak powinien wyglądać proces przekazania odpadów oraz ewidencja odpadów. Poradnik zawiera praktyczne porady oraz proste instrukcje.

Poradnik nie jest jednak tylko instrukcją obsługi systemu BDO. Publikacja ma przede wszystkim ułatwić zrozumienie obowiązków związanych z gospodarką odpadami oraz z ewidencją odpadów. System BDO jest wyłącznie narzędziem, które nauczysz się obsługiwać w sposób świadomy i bezpieczny dla podmiotu, który reprezentujesz. Dowiesz się, jak uniknąć błędów oraz co zrobić z błędnie wystawionymi dokumentami w BDO. Piszemy również o tym, jak ustalić prawidłowy kod odpadu. Publikacja zwiera przykładowe zestawy kodów odpadów dla konkretnych typów działalności. Z naszego poradnika dowiesz się również, jak skutecznie złożyć w BDO sprawozdanie lub korektę sprawozdania. Przeczytasz także o nowym obowiązku segregacji odpadów budowlanych oraz o nowych obowiązkach rejestracyjnych oraz sprawozdawczych w BDO. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące BDO oraz objaśnienia przepisów prawa zostały zebrane w jednym miejscu.

PORADNIK EWIDENCJA  ODPADÓW 2023

Dla kogo jest poradnik BDO. Przykładowe pytania, na które odpowiada poradnik BDO

 • Jakie zmiany w BDO i ewidencji odpadów od 2023 roku? (str. 116)
 • Wiele firm wyrejestrowało się z BDO, czy moja firma nadal musi być zarejestrowana? (str. 12)
 • Jak i kiedy wystawić elektroniczną KPO w systemie BDO? (str. 63)
 • Czy muszę wystawiać karty ewidencji odpadów (KEO) w systemie BDO? (str. 62)
 • Jak ustalić prawidłowo właściwy kod odpadu? (str. 158)
 • Jakich kodów odpadów nigdy nie powinieneś nadawać? (str. 20)
 • Czym jest potwierdzenie KPO i kto go wystawia w BDO? (str. 68)
 • Kiedy i jak złożyć korektę sprawozdania w BDO, oraz jakie są konsekwencję korekty? (str. 171)
 • Czy wytwarzam odpady poza instalacją czy w instalacji? (str. 81)
 • Jak złożyć w 2023 roku sprawozdanie odpadowe za 2022 rok? (str. 170)
 • Dlaczego warto złożyć zerowe sprawozdanie za 2021? (str. 158)
 • Czy muszę dołączyć do sprawozdania pełnomocnictwo? (str. 157)
 • Co zrobić gdy nie utworzono do 31.12.2021 karty ewidencji odpadów? (str. 78)
 • Jakie kary grożą za błędy w ewidencji odpadów w BDO po zmianach z 23 września 2021 roku? (str. 222)
 • Czy dział XIII sprawozdania dotyczy mojej działalności? (str. 172)
 • Kto ponosi odpowiedzialność pracownik czy pracodawca? (str. 221)
 • Jak bezpiecznie zakończyć ewidencję odpadów i wyrejestrować firmę z BDO? (str. 50)
 • Jak prowadzić KEO po zmianach z 9 sierpnia 2021? (str. 75)
 • Które punkty gastronomiczne lub handlowe będą musiały rejestrować się w BDO? (str. 158)
 • Na co zwrócić uwagę, gdy składamy sprawozdanie po 15 marca 2021? (str. 170)
 • Czy muszę wykazać w sprawozdaniu stan odpadów w magazynie? (str. 173)
 • Czy nowe przepisy w sprawie magazynowania odpadów dotyczą mojej firmy? (str. 201)
 • Jak zamknąć kartę ewidencji odpadów na koniec roku? (str. 51)
 • Co dalej z błędnie wystawionymi KPO w systemie BDO? (str. 124)
 • Jak prawidłowo określić strumień odpadów w sprawozdaniu odpadowym za 2020 rok(str. 118)
 • Jakie dane z ewidencji 2022 wprowadzamy do sprawozdań i ewidencji w BDO w 2023 roku? (str. 170)
 • Jak wykazać utratę statusu odpadu w sprawozdaniu odpadowym? (str. 186)
 • Jak wypełnić papierową KPO w 2023 roku? (str. 140)
 • Jak przekazać odpady w przypadku braku konta w systemie BDO? (str. 63)
 • W jakiej kolejności strony KPO muszą wykonać swoje obowiązki? (str. 64)
 • Czy muszę zważyć odpady przed wystawienie KPO (str. 63)
 • Jak ustalić limity zwolnień dla wielu MPD? (str. 14)
 • Jakie 7 statusów może mieć KPO w systemie BDO? (str. 65)
 • Która z 3 ról przy wystawianiu KPO w systemie BDO jest właściwa dla mnie? (str. 66)
 • Co zrobić jak odbiorca odmówi przyjęcie odpadów a wystawiłem już KPO? (str. 71)
 • Jakie są nowe obowiązki transportującego odpady? (str. 69)
 • Czy transportujący odpady musi prowadzić KEO? (str. 62)
 • Jak i kiedy zrobić korektę KPO w systemie BDO? (str. 71)
 • Jak zmienić status odpadów niebezpiecznych w systemie BDO? (str. 186)
 • Co zmienia się w 2023 roku? (str. 116)
 • Czy mogę przekazać lub przejąć obowiązek ewidencji odpadów? (str. 18)
 • Jak zarejestrować się online w BDO? (str. 37)
 • Jakie nowe dane zawiera KPO od 2021 roku? (str. 116)
 • W jakim trybie wystawić kartę przekazania odpadów komunalnych(KPOK)? (str. 93)
 • Jak prowadzić ewidencję w BDO jako odbierający odpady komunalne? (str. 103)
 • Czym różni się karta przekazania odpadów komunalnych od KPO w BDO? (str. 93)
 • Kiedy dokonać wpisu w KEO  w systemie BDO? (str. 59)
 • Jak wystawić kartę przekazania odpadów komunalnych jak nie znam ich masy? (str. 93)
 • Jak podzielona jest karta ewidencji KEO i która część jest właściwa dla mnie? (str. 80)
 • Które biura muszą się rejestrować? (str. 7)
 • Czy jestem wprowadzającym sprzęt jako sprzedawca? (str. 32)
 • Co z tonerami do drukarek i starym sprzętem elektronicznym od 2023 roku? (str. 14)
 • Co z paletami i folią stretch od 2023 roku? (str. 14)
 • Jak prawidłowo określić masę odpadów [Mg]? (str. 76)
 • Jak przekazać odpady jako firma nie będąc zarejestrowanym w BDO? (str. 63)
 • Jakie odpady firma może przekazać osobą fizycznym np. pracownikom? (str. 243)
 • Co od 2020 roku gdy odpad waży mniej niż 1 kg? (str. 76)
 • Kto i kiedy ma obowiązek ważyć odpady? (str. 125)
 • Jak wypełnić wszystkie obowiązki związane z opłatą recyklingową za torby? (str. 228)
 • Jak złożyć sprawozdanie o torbach z tworzywa sztucznego w BDO? (str. 232)
 • Co z różnicami w wadze odpadów pomiędzy przekazującym o odbierającym? (str. 127)
 • Jak wygląda nowy katalog odpadów obowiązujący od 7 stycznia 2020? (str. 20)
 • Kiedy można przyjąć odpady bez KPO i  jak to ująć w BDO? (str. 90)
 • Co w przypadku gdy odbiorca podał inną masę odpadów w KPO? (str. 125)

 

 

 

 

 

 

 

PORADNIK EWIDENCJA  ODPADÓW 2023

Od stycznia 2021 roku przedsiębiorców obowiązują – już bez wyjątków – nowe, rewolucyjne zasady gospodarki odpadami. Niezbędna jest nie tylko rejestracja podmiotów wytwarzających odpady lub wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami w rejestrze BDO, ale także bieżąca ewidencja odpadów w systemie BDO. W 2022 roku wprowadzono ważne zmiany w funkcjonowaniu systemu BDO. Czytając ten poradnik, dowiesz się, jak prowadzić ewidencję odpadów z wykorzystaniem nowego sytemu BDO, bez konieczności zakupu drogich, komercyjnych programów komputerowych, oraz jak skutecznie złożyć sprawozdanie do Marszałka. Poradnik ma jednak przede wszystkim pomóc ustalić, jakie wymagania i obowiązki w zakresie ewidencji odpadów oraz BDO ciążą na twojej firmie lub instytucji. W poradniku doradzamy jak zorganizować działalność, by zminimalizować obciążenia biurokratyczne jakie wynikają z BDO oraz przepisów ustawy o odpadach.

Od 2022 roku obowiązują także nowe zasady magazynowania odpadów przez: wytwórców odpadów oraz prowadzących profesjonalne zbieranie i przetwarzanie odpadów. Nowe przepisy dotyczą, także magazynowania odpadów w miejscu wytworzenia w tym także magazynowania odpadów budowlanych.

W 2022 roku wprowadzone były kolejne zmiany w systemie BDO. 9 sierpnia 2021 roku wprowadzono istotną aktualizacja modułu ewidencyjnego w BDO. W 2022 roku pojawić się ma obowiązek wprowadzania danych z faktur powiązanych z KPO do systemu BDO (nowy moduł w BDO). Od 2022 obowiązują także zmiany w zakresie odpadów budowlanych, odpadów żywnościowych oraz zamiana doprecyzowująca, co jest odpadem komunalnym w firmach (niekorzystne rozwiązania dla firm produkcyjnych). Do końca 2022 roku powinny zostać wprowadzone nowe przepisy zakresie produktów oraz opakowań jednokrotnego użytku. Oznaczać to będzie nowe obowiązki dla przedsiębiorców: opłaty pobierane w punktach handlowych oraz gastronomicznych, obowiązki ewidencyjne, obowiązek rejestracji oraz składania sprawozdań w BDO.

System BDO służy do bieżącej ewidencji odpadów i sprawozdawczości – nie ma alternatywy. Wszystkie karty przekazania odpadów (KPO) muszą być wystawiane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem systemu BDO i są przechowywane na państwowych serwerach. Nie ma już możliwości odbioru odpadów od przedsiębiorcy, który samodzielnie nie wystawi KPO w BDO. 31 grudnia 2020 roku skończył się okres przejściowy. Od 2021 roku nie ma także możliwości, by firma odpadowa wystawiła KPO w imieniu wytwórcy odpadów. Poradnik tłumaczy także kwestię składania sprawozdań odpadowych za 2021/2022 rok.

W poradniku szczególną uwagę zwracamy na problem ustalania prawidłowego kodu odpadu na podstawie najnowszego katalogu odpadów. W publikacji zawarto przykładowe zestawy rodzajów i kodów odpadów dla konkretnych typów działalności, takich jak np. warsztaty samochodowe, firmy budowlane, produkcyjne, medyczne czy cukiernie/piekarnie i wiele innych. Prawidłowe ustalenie kodu odpadów ma kluczowe znaczenie dla określenia zakresu obowiązków oraz ewentualnych zwolnień z obowiązków.

W 2022 roku wprowadzono nową wersję systemu BDO, która zawiera między innymi modyfikacje modułu ewidencyjna odpadów. Zmiany dotyczą podstawowego w ewidencji odpadów dokumentu jakim jest karta ewidencji odpadów. Wcześniej udostępniono aktualizację BDO w zakresie moduły sprawozdawczego wprowadzającą udogodnienia w zakresie korekty sprawozdań, które firmy i instytucje składają do marszałka województwa. W rozdziale dotyczącym sprawozdawczości opisujemy nowe zasady oraz krok po kroku sposób złożenia skutecznie sprawozdania lub korektę za pośrednictwem systemu BDO.

System BDO jako narzędzie do ewidencji odpadów działa już od prawie dwóch lat. Od naszych czytelników oraz uczestników organizowanych przez nas szkoleń dostajemy liczne zapytania odnośnie błędów w kartach wystawianych w systemie BDO. Zachęcam do zapoznania się z nowym rozdziałem „Błędnie wystawione dokumenty w systemie BDO”, w którym opisaliśmy, kto i jakie działania powinien podjąć w zależności od rodzaju błędu i statusu dokumentu w bazie odpadowej.

Publikacja oparta jest na najnowszych przepisach prawa oraz na wymogach faktycznych, nakładanych na posiadaczy odpadów przez system BDO po zmianach z 9 sierpnia 2021 roku. Poradnik uwzględnia zarówno potrzeby osób, które posiadają doświadczenie w ewidencji odpadów, jak i tych, którzy dopiero dowiedzieli się o obowiązku rejestracji w BDO. Ty wybierasz, które rozdziały dotyczą twojej działalności. Każdy rozdział został napisany tak, aby obejmował możliwie wszystkie niezbędne informacje w jednym miejscu, bez konieczności szukania dodatkowych informacji. Możesz zatem przeczytać cały poradnik lub tylko wybrane rozdziały.

Autor Andrzej Szewski
szewski@kartaewidencji.pl

POBIERZ PORADNIK EWIDENCJA ODPADÓW 2023

Publikacja przeznaczona jest dla wszystkich firm, które posiadają obowiązek rejestracji w BDO. Szczególnie dla podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów. Poza firmami zajmującymi się profesjonalnie odpadami ewidencję odpadów prowadzić muszą wytwórcy odpadów, czyli na przykład firmy produkcyjne. Obowiązek rejestracji w BDO mają także sklepy(istnieją wyjątki) oraz w niektórych sytuacjach nawet zwykłe firmy, których działalność sprowadza się do zwykłej przy biurowej np. biura rachunkowe, pośrednicy ubezpieczeń czy firmy handlowe. Jeżeli prowadzisz np. biuro rachunkowe lub firmę doradczą poradnik pomoże doradzić i odpowiedzieć na pytania, które zadają Twoi klienci w zakresie BDO.

Dla kogo przeznaczony jest poradnik BDO:

 • zakłady produkcyjne
 • zakłady przetwórcze
 • apteki
 • warsztaty samochodowe
 • zakłady rzemieślnicze
 • sklepy wielkopowierzchniowe
 • sklepy budowlane
 • serwisy mechaniczne np. kosiarek, skuterów
 • firmy budowlane oraz remontowe
 • firmy utrzymujące obiekty liniowe
 • firmy instalacyjne
 • firmy serwisowe
 • lokale gastronomiczne
 • firmy wypożyczające kontenery (odbiór od niezarejestrowanych w BDO podmiotów)
 • solaria
 • gabinety lekarskie
 • gabinety stomatologiczne
 • weterynarze
 • domy opieki
 • domy pomocy społecznej
 • studia tatuażu
 • gabinety kosmetyczne
 • zakłady optyczne
 • importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach
 • rolnicy powyżej 75 ha ziemi rolnej
 • prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • spółdzielnie spożywcze
 • zarządcy nieruchomości
 • drukarnie
 • biura rachunkowe
 • firmy komunalne
 • wydawnictwa
 • zakłady mięsne
 • firmy sprzątające
 • MZK lub PGK
 • producenci opakowań
 • producenci mebli
 • hotele
 • sklepy i hurtownie sprzedające torby z tworzywa sztucznego
 • restauracje
 • kawiarnie
 • cateringi
 • cukiernie
 • piekarnie
 • zakłady opieki zdrowotnej
 • szpitale
 • małe manufaktury
 • serwisy urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 • firmy fotowoltaiczne wykonujące instalacje u klienta
 • Firmy prowadzące samodzielnie magazyn

Należy pamiętać, że lista podmiotów zobowiązanych do rejestracji w BDO nie jest zamknięta, powyższe przykłady mają na celu zilustrowanie, jak wielu różnych firm ten obowiązek dotyczy. Także wśród powyższych przykładów można znaleźne nieliczne wyjątki firm, które mogą uniknąć rejestracji w rejestrze BDOO tym, kto może uniknąć rejestracji w BDO i ewidencji odpadów piszemy w poradniku.

POBIERZ PORADNIK EWIDENCJA ODPADÓW 2023