KartaEwidencji.pl – BDO | Ewidencja odpadów 2024

Ewidencja odpadów – Poradnik BDO | Szkolenia BDO | Najnowsze przepisy prawa. 20 lat na rynku. Wsparcie merytoryczne.

Multilicencja

Program „Ewidencja odpadów” dostępny jest także z multilicencją. Rozszerzona licencja umożliwia nie tylko instalację na kilku komputerach (stacjach roboczych) ale także prowadzenie jednocześnie wielu niezależnych ewidencji odpadów. Multilicencja pozwala np.  na prowadzenie oddzielnej ewidencji dla dwóch różnych miejsc prowadzenia działalności.

Wersje programu Ewidencja odpadów:

  • Wersja jednostanowiskowa – to jeden komputer, jedna baza danych, jedna ewidencja odpadów
  • Wersja dwustanowiskowa to dwa komputery, dwie bazy danych, wiele ewidencji odpadów
  • Wersja wielostanowiskowa to wiele komputerów, wiele baz danych, wiele ewidencji odpadów

ZAMÓW ROZSZERZONĄ LICENCJĘ